Spisak opreme koja je na raspolaganju jednoj grupi polaznika u toku i nakon kursa
(110 ili 180 časova u zavisnosti od kursa):

140 mrežnih uređaja

 

Cisco reference

 

Rad na opremi olakšan Vam je korišćenjem sledećih alata: