rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character

CVOICE(Cisco Voice over IP)

01.Voice over IP (VoIP)

 • Uvod u VoIP
 • Uvod u Voice Gateway-e
 • Zahtevi za VoIP pozive
 • Shvatanje kodeka, sloenost kodeka i DSP funkcionalnost

02.Konfigurisanje Voice portova

 • Analogni voice portovi
 • Razumevanje gateway dial peer-ova
 • Digitalni voice portovi
 • QSIG

03.Implementacija VoIP gateway-a

 • Implementacija H.323 gateway-a
 • Implementacija MGCP Gateway-a
 • Implementacija SIP gateway-a

04.Implementacija dial planova na voice gateway-ima

 • Shvatanje dial planova
 • Implementacija plana brojeva
 • Konfiguracija manipulacije ciframa
 • Konfiguracija izbora putanje
 • Implementacija Calling Privileges na Cisco IOS gateway-ima

05.Implementacija H.323 gatekeeper-a

 • Uvod u gatekeeper-e
 • Konfigurisanje osnovne funkcionalnosti gatekeeper-a
 • Implementacija CAC-a zasnovanog na gatekeeper-u

06.Povezivanje na ITSP

 • Shvatanje posebnih zahteva za externe VoIP konekcije
 • Implementacija CUBE-a

QOS(Implementing Cisco Quality of Service)

01.Upoznavanje sa IP QoS-om

 • Shvatanje potrebe za QoS
 • Shvatanje QoS-a
 • Implementacija QoS-a

02.Building Blocks IP QoS-a

 • Identifikacija modela za implementaciju QoS-a
 • Integradted Services Model
 • Differentiated Services Model
 • Identifikaciju QoS mehanizama
 • QoS u ivotu paketa

03.Upoznavanje sa modularnim QoS CLI-jem i AutoQoS-om

 • Modularni QoS CLI
 • Cisco AutoQoS VoIP
 • Cisco AutoQoS Enterprise

04.Classification i Marking

 • Shvatanje klasifikacije i markiranja
 • Upotreba MQC-a za klasifikaciju
 • Upotreba MQC za Class-Based markiranje
 • Upotreba NBAR-a za klasifikaciju
 • Konfigurisanje QoS Pre-Classify
 • Konfigurisanje propagacije QoS Polise kroz BGP
 • Konfigurisanje LAN klasifikacije i markiranja

05.Upravljanje zaguenjem

 • Upoznavanje sa Queueing-om
 • Shvatanje queueing implementacija
 • Konfigurisanje FIFO i WFQ
 • Konfigurisanje CBWFQ i LLQ
 • Konfigurisanje upravljanja zaguenjem na LAN-u

06.Izbegavanje zaguenja

 • Upoznavanje sa izbegavanjem zaguenja
 • RED
 • Konfigurisanje Class-Based Weighted RED
 • Konfigurisanje Explicit Congestion Notification

07.Traffic Policing i Shaping

 • Shvatanje Traffic Policing-a i Shaping-a
 • Konfigurisanje Class-Based Policing-a
 • Konfigurisanje Class-Based Shaping-a
 • Konfigurisanje Class-Based Shaping-a na Frame Relay interfejsima
 • Frame Relay Voice-Adaptive Traffic Shaping i Fragmentation

08.Mehanizmi efikasnosti linka

 • Shvatanje mehanizama efiksnosti linka
 • Konfigurisanje Class-Based Header Compression
 • Konfigurisanje Link Fragmentation i Interleaving

09.QoS Najbolja reenja

 • Shvatanje najboljih reenja za klasifikaciju saobra?aja
 • Postavka End-to-End QoS-a
 • QoS za Security

CIPT1(Implementing Cisco Unified Communications Manager 1)

1.Cisco Unified Communications Manager (CUCM)

 • CUCM arhitektura
 • CUCM postavka i opcije redundantnosti
 • Instaliranje i nadogradnja CUCM-a

2.Administracija CUCM-a

 • Administrativne CUCM opcije
 • Upravljanje servisima i po?etnom konfiguracijom CUCM-a
 • Upravljanje korisni?kim nalozima u CUCM-u

3.Single-Site On-Net Calling

 • Krajnje ta?ke u CUCM-u
 • Konfigurisanje Cisco Catalyst Svi?eva za krajnje ta?ke
 • Implementacija i oja?avanje ip telefona

4.Single-Site Off-Net Calling

 • Implementacija MGCP gateway-a u CUCM-u
 • Konfigurisanje CUCM komponenti za rutiranje poziva
 • Implementacija CUCM manipulacije ciframa
 • Implementacija Calling Privileges i Restrictions
 • Implementacija Call Coverage

5.Implementacija medija resursa, svojstava i aplikacija

 • Implementacija medija resursa
 • Konfigurisanje CUCM korisni?kih svojstava
 • Konfigursianje Cisco Unified Presence-Enabled Speed Dials and Lists
 • Konfigurisanje CUCM-a sa Voice Mail sistemima
 • Implementacija Cisco Unified Video Advantge

CIPT2(Implementing Cisco Unified Communications Manager 2)

1.Multisite postvke

 • Problemi kod multisite postavki
 • Reenja za multisite postavke
 • Implementiranje multisite konekcija
 • Implemntacija dial plana za postavku multisite reenja

2.Redundantnost centalizovane obrade poziva

 • Prou?avanje Remote-site opcija redundantnosti
 • Implementacija Cisco Unified SRST i MGCP Fallback-a
 • Implemenacija CUCM Express-a u SRST reimu
 • SRST preko CME-a

3.Upravljanje propusnim opsegom i Call Admision kotrolom

 • Implementiranje kontrole propusnog opsega
 • Implementiranje Call Admission kontrolom

4.Svojstva i primena multisite postavki

 • Implementacija Call aplikacija na Cisco IOS Gateway-e
 • Implementacija mobilonosti ure?aja
 • Implementacija Cisco Unified Mobility

5.Obezbe?ivanje IP telefona

 • Osnove kriptografije i PKI
 • Native CUCM sigurnosna svojstva i PKI
 • Implementacija sigurnosti u CUCM

TUC(Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems)

1.Metodologija i alati za troubleshooting Cisco Unified Communications sistema

 • Uvod u troubleshooting Cisco Unified Communications sistema
 • Metodologija za troubleshooting Cisco Unified Communications sistema
 • Prikupljanje informacija za troubleshooting

2.Troubleshooting Cisco Unified CallManager problema

 • Troubleshooting uobi?ajenih endpoint registration problema
 • Troubleshooting problema dostupnosti Cisco Unified CallManager-a
 • Troubleshooting sigurnosnih problema Cisco Unified CallManager-a
 • Troubleshooting problema ponavljanja u bazi podataka
 • Troubleshooting LDAP problema ponavljanja
 • Troubleshooting uobi?ajenih gateway registration problema

3.Troubleshooting problema uspostavljanja poziva

 • Uvod u probleme uspostavljanja poziva i razloge za to
 • Troubleshooting On-Premises Single-Site problema poziva
 • Troubleshooting Offsite problema poziva
 • Troubleshooting intercluster dial plan problema
 • Troubleshooting Gatekeepera na Cisco Unified Communications System-u

4.Troubleshoot voice i video problema u kvalitetu

 • Definisanje uobi?ajenih voice i video problema sa kvalitetom
 • Troubleshooting problema VoIP kvaliteta
 • Troubleshooting problema kvaliteta Cisco Unified Video Advantage-a
 • Troubleshooting uobi?ajenih Cisco Unity Integration problema
 • Troubleshooting CTI problema
 • Troubleshooting Media Resursa