rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character

CCNP Voice Kurs v2018 | Priprema Vas za sledece ispite:

 • Cisco ispit 642-436 CVOICE
 • Cisco ispit 642-642QOS
 • Cisco ispit 642-446CIPT1
 • Cisco ispit 642-456 CIPT2
 • Cisco ispit 642-426 TUC

CCNP Voice sertifikat prepoznaje pove?anu vanost koja se pridaje IT profesionalcima dananjice, a koji su odgovorni za integrisanje voice tehnologije u postoje?u mrenu arhitekturu. Pojedinci koji zarade CCNP Vocie sertifikat mogu biti od pomo?i pri stvaranju telefonskog reenja koje je transparentno, skalabilno i upravljivo.
Dobijanje CCNP Voice sertifikata potvr?uje posedovanje sposobnosti pojedinca da implementira, konfigurie, pokre?e i otklanja probleme na konvergiranoj IP mrei.
Sadraj sertifikata se fokusira na Cisco Unified Communications Managera (CUCM), QoS, gateway-e, gatekeeper-e, IP telefone, glasnovne aplikacije i pomo?ne programe na Cisco ruterima i Cisco Catalyst svi?evima.

Za detaljne informacije pozovite

066 30 30 30

CCNP Voice kurs traje 400 ?asova i to:
160?asova sa profesorom (30% prakti?an rad na opremi),
240 ?asova* bez profesora (remote prakti?an rad na opremi nakon kursa).

Kurs se sastoji iz5 delova:

CVOICE (Cisco Voice over IP)
CVOICE kurs Vas upoznaje sa poslednjim VoIP tehnologijama od Cisca i daje vam sposobnosti i tehnike za optimizaciju vaeg Cisco hardvera za prave performanse i utede. Nau?i?ete kako se konfiguriu voice interfejsi na Cisco opremi u cilju omogu?avanja povezivanja na tradicionalnu, nepaketizovanu telefnsku opremu. Tako?e, nau?i?ete da primenjujete fundamentalno znanje VoIP-a na dial planove i korporativne i aplikacije servis provajdera.

QOS (Implementing Cisco Quality of Service)
Ovaj kurs Vam daje znanje i sposobnosti neophodne za dizajniranje, implementaciju i troubleshooting Quality of Service-a (QoS) na mrei. Ovaj kurs obra?uje sutinske QoS tehnologije i primenu na servis provajder i enterprise mreama. Uspena implementacija tehnika koje se u?e na ovom kursu ima?e dramati?an uticaj na performanske kriti?nih mrenih aplikacija.

CIPT1 (Implementing Cisco Unified Communications Manager1)
Na Cisco CIPT1 kursu nau?i?ete da potpuno iskoristite Cisco Unified Communications Manager-a (CUCM) i IP telefone. U?e?i da gradite, upravljate i otklanjate probleme na kampus ili multi-site reenjima WAN IP telefonije, moete postaviti pravu mrenu infrastrukturu u cilju optimizacije performansi vae mree. Nau?i?ete da instalirate, konfiguriete, radite sa i otklanjate probleme Cisco IP telefone i gatewaye, kao i da istraujete na?ine konfigurisanja Cisco Unified Communications Manager-a na Windows platformi. Otkrite na?ine implementacije tehnologije IP telefonije upotrebom poslednjih verzija Cisco Unified Communications Manager-a. Razvijte potrebne vetine za implementaciju IP zasnovanog telefonskog sistema u maloj firmi ili velikom korporativnom okruenju.

CIPT2 (Implementing Cisco Unified Communications Manager2)
Na Cisco CIPT2 kursu nau?i?ete da instalirate i konfiguriete Cisco Unified Communication Manager (CUCM) reenja u multisite okruenju. Fokusira?ete se na CUCM verziju 6.0, rutiranje poziva i komponente signaliziranja za Cisco Unified Communications reenje. Nau?ite da implementirate H.323 i Media Gateway Control Protocol (MGCP), koristite Cisco Unified Border Element i konfiguriete Survivable Remote Site Telephony (SRST), mobility svojstva i voice security.

TUC (Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems)
TUC kurs daje mrenim profesionalcima znanje i vetine koje su zahtevane za troubleshoot Unified Communications system/reenja u enterprjaz, trinoj ili komercijalnoj postavci. Nau?i?ete troubleshooting metodologiju, trijau, resurse, alata i popravke na integrisanom sistem/reenje nivou, kao i za komponente kao to su Cisco Unified CallManager, Cisco Unity, videokonferencija i mrena infrastruktura.

ta ?ete nau?iti

CVOICE

 • VoIP, komponente VoIP mree, VoIP protokole, posebne zahteve za VoIP pozive i kodeke
 • Konfigurisanje gateway me?usobne povezanosti u cilju podrke VoIP i PSTN poziva
 • Osnovne protokole za signalizaciju kori?ene na voice gateway-ima; konfigurisanje gateway-a u cilju podrke poziva upotrebom raznih signaling protokola
 • Definisanje dial plana, opisivanje razloga i namene svake dial plan komponente i implementaciju dial plana na voice gateway-u
 • Gatekeeper funkcije, protokole i rad; implementaciju H.323 gatekeepera za pruanje razreenja dial plana i call admision control-e
 • Implementiranje Cisco Unified Border Element gateway-a za povezivanje na Internet Telephony Service provajdera

QOS

 • Izgradnju IP QoS blokova
 • Konfigurisanje AutoQoS-a na WAN ruterima i na Catalyst access svi?evima i pra?enje rezultata
 • Konfigurisanje FIFO i WFQ queing-a na WAN ruterima i merenje i analiza mrene performanse
 • Konfigurisanje WRED-a na WAN ruterima radi kontrole saobra?aja koji dropovan tokom zaguenja
 • Konfigurisanje CBWFQ-a i LLQ-a na WAN ruterima u cilju pruanja garancija propusnog opsega i kanjenja
 • Konfigurisanje COS-to-queue mapiranje i WRR queing na Catalyst 2950 svi?u

CIPT1

 • CUCM funkcije, arhitekture, postavku i opcije redundantnosti, kao i na?ina instalacije ili nadgradnje
 • Izvo?enje opte i administracije CUCM platforme, po?etne konfiguracije i upravljanja korisnicima
 • Konfiguraciju CUCM za podruku on-cluster poziva u single-site postavci
 • Implementaciju dial plana u CUCM-u za lokalne pozive i postavku tih poziva u okvire PSTN-a
 • Konfigurisanje CUCM medija resursa, svojstava i voice mail integracije

CIPT2

 • Problemi u multisite postvke i njihova reenja
 • Konfigurisanje zahtevanih elemenata dial plana
 • Implementaciju izdrljivosti obrade poziva na udaljnim lokacijama upotrebom SRST, MGCP fallback i CUCM Express
 • Implementaciju CAC-a za prevenciju preoptere?enja IP WAN-a
 • Implementaciju Cisco IOS Tcl i VoiceXML aplikacija, zajedno sa svojstvima mobilnosti kao to su CUCM Device Mobility, CUCM Extension Mobility i Cisco Unified Mobility, tako da korisnici budu dostupni preko svojih kancelarijskih telefonskih brojeva bez obzira na fizi?ku lokaciju i razli?ite ure?aje koji oni mogu da koriste
 • Obezbe?ivanje Cisco Unified Communications IP telephony postavke

TUC

 • Sistematsku metodologiju za otklanjanje problema na Cisco Unified Communication sistemima upotrebom poznavanja alata koji pomou pri izolaciji Cisco Unified Communication sistemske probleme
 • Kada je poziv kategorizovan kao problem koji je u vezi s Cisco Unified CallManagerom, izolova?ete specifi?an problem, predloiti reenje i kada za to postoje uslovi da implementirate reenje
 • Dijagnostifikaciju i razreenje problema uspostavljanja poziva
 • Otklanjanje problema voice i video stream-ova
 • Kada je dati poziv izolovan na Cisco Unified Communications sistem komponentu aplikaciju, izolovanje specifi?nog problema, davanje predloga za reenje i kada to situacija dozvoli implementaciju reenja

Kome je kurs namenjen

 • Sistem inenjerima, terenskim inenjerima i bilo kome ko pokuava da dobije CCNP Voice sertifikat koji uklju?uje otklanjanje problema IP telefonije
 • Mrenim profesionalcima koji instaliraju, konfiguriu i upravljaju Cisco Unified Communications reenjima. Cisco osoblje podrke, channel partneri i kupci Cisco Voice reenja
 • Mrenim inenjerima, arhitektama i osoblju podrke koje:
 • Odrava i konfigurie voice i data mrene ure?aje
 • Razmatra razne metode implementacije VoIP-a
 • Zahteva fundamentalno shvatanje problema i reenja vezanih za implementaciju
 • Zahteva fundamentalno razumevanje paket telephony tehnologija koje su uobi?ajene za enterprise i servis provajder aplikacije

* Remote sate je neophodno iskoristiti u roku od 6 meseci po zavretku obuke.