Preduslov: Validni CCNA Voice sertifikat.

Ispiti koje je potrebno poloziti za dobijanje CCNP Voice sertifikata: