rootPlanet Cisco kursevi

ROUTE v2.0 (Implementing Cisco IP Routing)

1. Planiranje routing servisa na osnovu postavljenih zahteva

 • Procena kompleksnih zahteva enterprise mreže
 • Zajednički procesi i procedure održavanja

2. Implementiranje EIGRP rešenja

 • Planiranje EIGRP routing implementacija
 • Implementiranje i verifikacija EIGRP-a u enterprise LAN arhitekturi
 • Konfigurisanje i verifikacija EIGRP-a u enterprise WAN arhitekturi
 • Implementiranje i verifikacija EIGRP autentikacije
 • Napredne EIGRP osobine u enterprise mreži

3. Implementiranje skalabilnog Multiarea Network OSPF rešenja

 • Planiranje OSPF routing implementacija
 • Kako rade OSPF procesi
 • Poboljšavanje routing perfomansi u kompleksnoj enterprise mreži
 • Konfigurisanje i verifikacija OSPF rutiranja
 • Konfigurisanje i verifikacija OSPF sumarizacije ruta
 • Konfigurisanje i verifikacija OSPF area tipova
 • OSPF area tipovi
 • Konfigurisanje i verifikacija OSPF autentikacije

4. Implementiranje rešenja IPv4 redistribucije

 • Procena network routing perfomansi i security problema
 • Rad u mreži koja koristi više IP routing protokola
 • Konfigurisanje i  verifikacija redistribucije ruta

5. Implementiranje Path Control-a

 • Procena i implementiranje Path Control-a

6. Povezivanje enterprise mreže na ISP mrežu

 • Planiranje povezivanja enterprise mreže na ISP
 • Prednosti korišćenja BG-a
 • Uporedjivanje funkcija i načina korišćenja EBGP-a i IBGP-a
 • Konfigurisanje i verifikacija osnovnog BGP rada
 • Korišćenje BGP atributa i odabira putanja

SWITCH v2.0 (Implementing Cisco IP Switched Networks)

1. Analiziranje dizajna campus mreža

 • Enterprise campus arhitektura
 • Cisco Lifecycle servisi i implementacija mreže

2. Implementiranje VLAN-ova u campus mrežama

 • Primena najbolje prakse za VLAN topologije
 • Konfigurisanje VLAN-ova (PVLAN-ova)
 • Konfigurisanje agregacije linkova preko EtherChannel-a

3. Implementacija Spanning Tree protokola

 • Spanning Tree Protocol (STP) poboljšanja
 • STP mehanizmi stabilnosti

4. Implementacija InterVLAN rutiranja

 • Rutiranje izmedju VLAN-ova
 • Primena Multilayer Switching-a preko Cisco Express Forwarding-a

5. Implementacija visoke dostupnosti u campus okruženju

 • Visoka dostupnost
 • Implementiranje visoke dostupnosti
 • Implementiranje nadgledanja meže

6. Implementiranje Layer 3 HA

 • Komfigurisanje Layer 3 redundance korišćenjem HSRP-a
 • Komfigurisanje Layer 3 redundance korišćenjem VRRP-a i GLBP-a

7. Minimiziranje gubitka servisa i krađe podataka u campus mreži

 • Switch security problemi
 • Zaštita od VLAN napada
 • Zaštita od spoofing napada
 • Obezbedjivanje mrežnih servisa

8. Podešavanje voice i video servisa u campus mrežama

 • Planiranje podrške voice servisu u campus mreži
 • Integrisanje i verifikacija VoIP servisa u campus infrastrukturi
 • Rad sa specijalistima na primeni voice i video servisa na campus switch-evima

9. Integrisanje bežicnih LAN-ova u campus mreži

 • Uporedjivanje WLAN-ova i campus mreža
 • Procena uticaja WLAN-ova na campus mreže
 • Priprema campus infrastrukture za WLAN-ove

TSHOOT v2.0 (Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks)

1. Planiranje održavanja kompleksnih mreža

 • Primena metrodologija održavanja
 • Zajednički procesi i procedure održavanja
 • Alati, aplikacije i resursi za odrzavanje mreže

2. Planiranje procesa rešavanja problema za kompleksne enterprise mreže

 • Primena metodologija za rešavanje problema
 • Planiranje i implementiranje procedura za rešavanje problema
 • Integrisanje rešavanja problema u proces održavanja mreže

3. Održavanje, alati i aplikacije za rešavanje problema

 • Formiranje osnovnog dijagnostičkog seta alata korišćenjem Cisco IOS software-a
 • Korišćenje specijalizovanih alata za održavanje mreže i rešavanje problema

4. Održavanje i rešavanje problema u switching rešenjima

 • Rešavanje problema u domenu VLAN-ova
 • Rešavanje problema u domenu Spanning Tree-a
 • Rešavanje problema u domenu Switched Virtual Interface-a i Inter VLAN rutiranja
 • Rešavanje problema u domenu FHRP-a
 • Rešavanje problema u domenu perfomansi na switch-evima

5. Održavanje i rešavanje problema u routing rešenjima

 • Rešavanje problema u domenu Network Layer-a
 • Rešavanje problema u domenu EIGRP-a
 • Rešavanje problema u domenu OSPF-a
 • Rešavanje problema u domenu redistribucije ruta
 • Rešavanje problema u domenu BGP-a
 • Rešavanje problema u domenu perfomansi na router-ima

6. Održavanje i rešavanje problema u security rešenjima

 • Rešavanje problema u domenu security osobina
 • Uticaj security funkcija na rešavanje problema u mreži
 • Pregled security funkcija
 • Dijagnostifikovanje i rešavanje problema na transportnom sloju na struktuiran način
 • Verifikovanje rada Cisco IOS Firewall-a
 • Dijagnostifikovanje i rešavanje problema koji se odnose na korišćenje AAA na router-ima i switch-evima

7. Održavanje i rešavanje problema u integrisanim, komplesnim enterprise mrežama

 • Rešavanje problema u kompleksnim okruženjima