Studentima koji završe CCNP kurs, a žele i dalje da se bave mrežama, omogućen je nastavak školovanja i pohađanje jednog od kurseva koji imaju drugačiji fokus: