Studentima koji završe CCNA Wireless kurs, a žele i dalje da se bave mrežama, preporučuje se nastavak školovanja i pohađanje:

Ako Vas interesuju kursevi koji imaju uži fokus, možete izabrati jedan od sledećih kurseva: