Kurs CCNA Wireless v2018 | Priprema Vas za sledeći ispit:

CCNA Wireless je Associate nivo certifikacija dizajniran kao nadgradnja CCNA sertifikata i predstavlja ulaznu tačku za wireless networking karijeru. Cisco CCNA Wireless certifikacija prepoznaje kritičnu važnost koju imaju profecionalci koji održavaju wireless LAN-ove, uključujući i mrežne administratore, specijaliste podrške za wireless i WLAN projekt menadžere.

Naučite da dizajnirate, instalirate, konfigurišete, pratite i izvodite osnovni troubleshooting Cisco WLAN-a u malim ili srednjim preduzećima kao i da vršite instalacije na enterprise nivou. Ovaj kurs je dizajniran da vam pomogne da se spremite za CCNA Wireless sertifikat, associate-level sertifikat na polju wireless-a. Utvrdite ono što ste naučili uz asistenciju instruktora, uz praktičnu laboratoriju koja uključuje stvaranje ad-hoc konekcija i analizu komunikacije, konfigurisanje kontrolera i access point-a (AP), konvertovanje autonomnih AP-ova u kontroler zasnovanom režimu, instaliranje i konfigurisanje mobility express wireless kontrolera i AP-a, konfigurisanje EAP-FAST autentikacije sa WPA-om, konfigurisanje kontrolera i AP-a iz WCS interfejsa, rad sa map editor alatom, kao i backup konfiguracije kontrolera i WCS baze podataka. Takođe ćete rešavati probleme koji će biti simulirani od strane instruktora.

Koristi koje pruža CCNA Wireless kurs:

» Za detaljne informacije pozovite

066 30 30 30

CCNA Wireless kurs traje 150 časova i to:

Šta ćete naučiti

Kome je kurs namenjen
Mrežnim inženjerima, mrežnim administratorima, menadžerima mreža, sistem inženjerima, WLAN dizajnerima, planerima, implementatorima, optimizatorima, projekt menadžerima, program menadžerima ili bilo kom pojedincu koji želi da dosegne CCNA Wireless nivo.


* Remote sate je neophodno iskoristiti u roku od 6 meseci po završetku obuke.