rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character

Kurs CCNA Wireless v2018 | Priprema Vas za slede?iispit:

 • Cisco ispit 640-722 IUWNE

CCNA Wireless je Associate nivo certifikacija dizajniran kao nadgradnja CCNA sertifikata i predstavlja ulaznu ta?ku za wireless networking karijeru. Cisco CCNA Wireless certifikacija prepoznaje kriti?nu vanost koju imaju profecionalci koji odravaju wireless LAN-ove, uklju?uju?i i mrene administratore, specijaliste podrke za wireless i WLAN projekt menadere.

Nau?ite da dizajnirate, instalirate, konfiguriete, pratite i izvodite osnovni troubleshooting Cisco WLAN-a u malim ili srednjim preduze?ima kao i da vrite instalacije na enterprise nivou. Ovaj kurs je dizajniran da vam pomogne da se spremite za CCNA Wireless sertifikat, associate-level sertifikat na polju wireless-a. Utvrdite ono to ste nau?ili uz asistenciju instruktora, uz prakti?nu laboratoriju koja uklju?uje stvaranje ad-hoc konekcija i analizu komunikacije, konfigurisanje kontrolera i access point-a (AP), konvertovanje autonomnih AP-ova u kontroler zasnovanom reimu, instaliranje i konfigurisanje mobility express wireless kontrolera i AP-a, konfigurisanje EAP-FAST autentikacije sa WPA-om, konfigurisanje kontrolera i AP-a iz WCS interfejsa, rad sa map editor alatom, kao i backup konfiguracije kontrolera i WCS baze podataka. Tako?e ?ete reavati probleme koji ?e biti simulirani od strane instruktora.

Koristi koje prua CCNA Wireless kurs:

 • Potpuno koristi CCNA sertifikat kao osnovu za karijeru u Cisco mrenim tehnologijama
 • Prua obuku za najmodernije Cisco wireless tehnologije
 • Priprema Vas za nove mogu?nosti u karijeri wireless umreavanja

Za detaljne informacije pozovite

066 30 30 30

CCNA Wireless kurs traje 150 ?asova i to:

 • 50?asova sa profesorom (30% prakti?an rad na opremi),
 • 100 ?asova* bez profesora (remote prakti?an rad na opremi - nakon kursa).

ta ?ete nau?iti

 • Osnove wireless tehnologije
 • Cisco Unified Wireless Network arhitekturu
 • Osnovnu instalaciju Wireless LAN kontrolera
 • Instalaciju i konfigurisanje softvera za wireless klijenta
 • Implementaciju osnovnog wireless security-ja
 • Izvo?enje osnovne WCS administracije
 • Izvo?enje osnovnog odravanja i troubleshooting-a u wireless okruenju

Kome je kurs namenjen
Mrenim inenjerima, mrenim administratorima, menaderima mrea, sistem inenjerima, WLAN dizajnerima, planerima, implementatorima, optimizatorima, projekt menaderima, program menaderima ili bilo kom pojedincu koji eli da dosegne CCNA Wireless nivo.


* Remote sate je neophodno iskoristiti u roku od 6 meseci po zavretku obuke.