rootPlanet Cisco kursevi

1. Upoznavanje sa Cisco Unified Communications System-ima

 • Prednosti implementacije Cisco Unified Communications-a
 • Komponente
 • Infrastrutkura
 • Agent za obradu poziva
 • Endpoints
 • Aplikacije
 • Izbori slanja poruka
 • Auto Attendants i Cisco Unified IVR aplikacije
 • Cisco Unified Contact Center aplikacije
 • Cisco Unified Communications Mobile rešenja
 • Cisco Unified Presence
 • Cisco TelePresence

2. Rad tradicionalne telefonije

 • Komponenete i način rada PSTNa
 • PBX i ključni sistemi
 • Tri tipa signalinga zahtevanog u telefonskoj mreži
 • Kako se uspostavljaju telefonski pozivi u PSTN-u
 • Planovi brojeva
 • E.164 standard za definisanje plana brojeva
 • Komponente analognog telefona
 • FXS i FXO signaling
 • Loop-start signaling
 • Ground-start signaling
 • Basic E&M signaling
 • Konverzija analoginih u digitalnih signale
 • TDM
 • Karakteristike T1 kola
 • Karakteristike E1 kola
 • Kako CAS kola obavljaju nadgledanje, adresiranje i informativno signaliziranje
 • Kako CCS kola obavljaju nadgledanje, adresiranje i informativno signaliziranje

3. Osnove VoIP-a

 • Funkcije DSP-a
 • Kako DSP vrši paketizaciju voice stream-ova
 • Kako se voice prenosi putem RTP paketa
 • Kodeci koji se koriste u Cisco Unified Communications sistemu
 • Dodatne funkcije koje obavljaju DSP-ovi
 • Signaling protokoli zahtevani u Cisco Unified Communications sistemu
 • SCCP signaling
 • H.323 signaling
 • MGCP signaling
 • SIP signaling
 • Funkcije gejtveja u Cisco Unified Communications sistemima
 • Kako se voice portovi koriste kao voice gejtvej
 • Funkcija call leg-a
 • Značaj dial peer-a
 • Povezivanje na ITSP
 • Kako ruter i priljučena telefonska oprema sakupljaju i konzumiraju cifre
 • Primena konzumacije cifre na dial peer-u
 • Manipulacija ciframa i komande koje se koriste za povezivanje na određenu destinaciju
 • Kako mreža uspostavlja PLAR
 • Troubleshoot dial planova
 • Voice VLAN-ovi
 • Konfigurisanje voice VLAN-ova na Cisco Catalyst sviču
 • Opcije DHCP servisa
 • DHCP Relay Server
 • Konfigurisanje NTP-a
 • IEEE 802.3af i Cisco PoE
 • Cisco IP Phone firmware datoteke i XML konfiguracione datoteke
 • Kako Cisco IP telefoni pribavljaju XML konfiguracione datoteke i IP adrese
 • Quality of Service (QoS) u odnosu na saobraćaj na mreži
 • Četiri ključna problema kvaliteta na konvergiranim mrežama
 • Kako nedostatak propusnog opsega može izazvati probleme vezane za kvalitet i načini za rešavanje tih problema
 • Kako end-to-end kašnjenje može izazvati probleme vezane za kvalitet i načini za rešavanje tih problema
 • Kako gubitak paketa može izazvati probleme vezane za kvalitet i načini za rešavanje tih problema
 • QoS zahtevi za uobičajene tipove mrežnih aplikacija
 • QoS polisa
 • Ključni koraci koje treba uključuti u implementaciju QoS polise na mrežu
 • Kako Cisco AutoQoS može biti korišćen za implementaciju QoS polise

4. Implementacija Cisco Unified Communications Manager Expressa

 • Ključne prednosti i odlike Cisco Unified Communications Manager Express-a (CUCME)
 • Podržane platforme i zahtevana memorija, licenciranje i software za postavku CUCME-a
 • CUCME endpoints
 • Namena i primeri ephone-a
 • Namena i primeri ephone-dn-a
 • Tipovi ephone-dns-ova
 • Konfigurisanje CUCME rutera u cilju pružanja endpoint firmware datoteka upotrebom TFTP-a
 • Upotreba CLI-a za konfigurisanje telefonskog servisa na CUCME sistemu za podršku endpoint-a
 • Parametri specifični za lokaciju koji mogu bit konfigurisni
 • Reboot IP telefona upotrebom dva različita metoda
 • Endpoint troubleshooting
 • Konfigurisanje MOH-a
 • Konfigurisanje Call Forward-a
 • Konfigurisanje Call Transfera
 • Konfigurisanje Call Park-a
 • Konfigurisanje Interfona
 • Konfigurisanje straničenja
 • Konfigurisanje Call Pickup-a
 • Konfigurisanje blokiranja poziva
 • Konfigurisanje svojstava servisa direktorijuma
 • Download and load zahtevane datoteke na CUCME ruteru
 • Konfigurisanje sysloga
 • Billing podrška
 • CDRovi

5. Cisco Unity Express implementacija

 • Pozicioniranje Cisco Unity Express-a (CUE)
 • CUE moduli i mogućnosti
 • CUE voice mail svojstva
 • Auto Attendant svojstva CUE-a
 • Upravljanje svojstvima CUE-a
 • Sistemska funkcionalnost svojstava CUE-a
 • CUE softverske datoteke
 • Konfigurisanje CUCME rutera za podršku voice-mail i Auto Attendant servisa
 • Konfigurisanje CUE-a sa inicijalnim setup-om
 • Konfigurisanje voice mail-a, Auto Attendant-a i sistemskih podešavanja na CUE sistemu upotrebom Initialization Wizard-a
 • Prilagođavanje CUE Auto Attendant svojstava
 • Modifikovanje CUE Auto Attendant promptova upotrebom TUI-a
 • Troubleshoot uobičajenih voice mail problema kao što su pogrešni pozdravi i MWI kva

6. Implementacija Cisco Smart Business Communication System-a

 • Voice svojstva
 • Security svojstva
 • Svojstva wireless umrežavanja
 • Cisco Configuration Assistant alat
 • Podrazumevana konfiguracija Cisco Smart Business Communications Systema
 • Pribavljanje i instaliranje Cisco Configuration Assistant-a
 • Upotreba Device Setup vizarda za konfigurisanje novog uređaja
 • Povezivanje sa zajednicom ili uređajem upotrebom Cisco Configuration Assistant-a
 • Osnovno podešavanje na Cisco UC500 Seriji za male poslovne rutere
 • Upotreba topology view-a u Cisco Configuration Assitant-u
 • Nadogradnja operativnog sistema Cisco UC500 Serije za male poslovne uređaje
 • Potvrda i učitavanje datoteka i firmware-a telefona na Cisco UC500 seriju za male poslovne uređaje
 • Konfigurisanje voice svojstava upotrebom Cisco Configuration Assistant-a
 • Konfigurisanje podešavanja porta upotrebom Cisco Configuration Assistant-a
 • Konfigurisanje security-ja upotrebom Cisco Configuration Assistant-a
 • Konfigurisanje svičinga upotrebom Cisco Configuration Assistant-a
 • Konfigurisanje wireless pristupa upotrebom Cisco Configuration Assistant-a
 • Konfigurisanje rutinga upotrebom Cisco Configuration Assistant-a
 • KonfigurisanjeDHCP-a upotrebom Cisco Configuration Assistant-a
 • Konfigurisanje Cisco Smart Business Communications System Internet konekcije upotrebom Cisco Configuration Assitant-a
 • Čuvanje promena u konfiguraciji
 • Backup konfiguracije
 • Pregled zdravlja Cisco Smart Business Commuications sistema upotrebom Cisco Configuration Assitant-a
 • Pregled i odgovor na događaj Cisco Smart Business Commuications sistema upotrebom Cisco Configuration Assitant-a
 • Pregled i odgovor na poruke Cisco Smart Business Commuications sistema upotrebom Cisco Configuration Assitant-a
 • Arhiviranje i ponovno postavljanja Cisco Smart Business Communication System konfiguracionih datoteka upotrebom Cisco Configuration Assistant-a
 • Resetovanje Cisco Smart Business Communications Systema na podrazumevano fabričko stanje upotrebom Cisco Configuration Assistanta