rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character

Kurs CCNAVoice v2018 | Priprema Vas za slede?iispit:

 • Cisco ispit 640-461 ICOMM

CCNA Voice je novi associate level sertifikat dizajniran kao nadgradnja postojec?em CCNA sertifikatu i predstavlja preduslov za CCNP Voice Cisco Certified Network Professional Voice sertifikat. Cisco CCNA Voice sertifikat potvr?uje da pojedinac poseduje znanje zahtevano za specijalizovane radne uloge u okviru voice tehnologije, kao to su voice admin, voice inenjer i voice menader. On potvr?uje poznavanje VoIP tehnologija kao to su IP PBX, IP telefonija, handset, kontrola poziva i voicemail reenja. Kandidati tako?e dobijaju uvid u Cisco Unified Communications arhitekturu i dizajn, sa pokrivenom mobilno?u, prisustvom, i aplikacijama Teleprisustva. Pre mogu?nosti dobijanja CCNA Voice sertifikata, pojedinac mora imati aktivan CCNA ceritifikat.

Na ovom kursu ste?i ?ete vetine i znanje neophodno za implemntaciju Cisco IOS Unified Communications reenja. Nau?i?ete osnove tradicionalne telefonije kao i osnove VoIP-a, uklju?uju?i razne VoIP protokole. Nau?i?ete da konfiguriete Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME) i implemntirate i troubleshootujete Cisco Unity Express (CUE). Tako?e ?ete istraivati konfiguraciju Cisco Smart Bussines Communications sistema-a.

Koristi koje prua CCNAVoice kurs:

 • Potpuno koristi CCNA sertifikat kao osnovu za karijere u Cisco voice tehnologijama
 • Priprema vas za nove mogu?nosti u karijeri voice umreavanja
 • Predstavlja vaan korak ka Cisco CCNP Voice i ostalim Cisco sertifikatima profesionalnog nivoa

Za detaljne informacije pozovite

066 30 30 30

CCNA Voice kurs traje 150 ?asova i to:

 • 50?asova sa profesorom (30% prakti?an rad na opremi),
 • 100 ?asova* bez profesora (remote prakti?an rad na opremi - nakon kursa).

ta ?ete nau?iti

 • Rad tradicionalnih telefonskih sistema, javnih i privatnih
 • Osnovne odlike i funkcionalnosti Cisco IOS Unified Communications sistema
 • CUCME/CUE trite, strategije pozicioniranja i modele postavke
 • Osnove VoIP-a
 • VoIP protokole
 • Konfigurisanje IP telefona za upotrebu u Cisco IOS Unified Communications mrei
 • Klju?ne odlike i funkcionalnosti CUCME-a
 • Klju?ne odlike i funkcionalnosti CUE-a
 • Konfigurisanje analognih voice interfejsa, digitalnih voice interfejsa, dial peer-ova u cilju uspostavljanja VoIP komunikacije
 • Konfigurisanje dodatnih Cisco CUCME svojstava, uklju?uju?i GUI svojstva i svojstva telefona
 • Instaliranje CUE-a i konfigurisanje Auto Attendant-a
 • Konfigurisanje voice mail svojstava
 • Nadogradnju CUE-a i troubleshooting
 • Cisco CUCME/CUE scenarije postavke i probleme s tim u vezi
 • Komponente, odlike i pozicioniranje Cisco Smart Bussines Communications sistema
 • Upotrebu Cisco Configuration Assistant-a u cilju implementacije osnovnih i naprednih odlika na Cisco Smart Business Communications sistemu
 • Teku?e odravanje Cisco Smart Business Commuications sistema upotrebom Cisco Configuration Assitant-a

Kome je kurs namenjen
Mrenim inenjerima koji ?e dizajnirati i instalirati osnovna Cisco IOS Unified Communications reenja koja obuhvataju postavku Cisco Unified Communications Manager Express-a, Cisco Unity Express-a i Cisco Smart Business Communications Systema.


* Remote sate je neophodno iskoristiti u roku od 6 meseci po zavretku obuke.