rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character

1. Upoznavanje sa principima bezbednosti mree

 • Osnovi bezbednosti mree
 • Metodologija mrenih napada
 • Bezbednosne operacije
 • Securty polise
 • Izgradnja Cisco Self-Defending Network-a

2. Grani?na sigurnost

 • Osigaravanje administrativnog pristupa Cisco ruterima
 • Cisco SDM
 • Konfigurisanje AAA na Cisco ruteru upotrebom lokalne baze podataka
 • Konfigurisanje AAA na Cisco ruteru radi upotrebe Cisco Secure ACS-a
 • Implementacija bezbednog menadmenta i izvetavanja
 • Zaklju?avanje rutera

3. Obezbe?ivanje mree upotrebom Cisco IOS Firewall-ova

 • Firewall tehnologije
 • Kreiranje stati?kih filtera paketa upotrebom ACL-ova
 • Konfigurisanje Cisco IOS Zone-Base Policy Firewall-a

4. Site-to-Site VPN-ovi

 • Kriptografski servisi
 • Simetri?na enkripcija
 • Kriptografski haevi i digitalni potpisi
 • Asimetri?na enkripcija i PKI
 • Osnove IPsec-a
 • Izgradnja site-to-site IPsec VPN-ova
 • Konfigurisanje IPsec-a na site-to-site VPN-ovima upotrebom Cisco SDM-a

5. Obezbedivanje mree upotrebom Cisco IOS IPS-a

 • IPS tehnologije
 • Konfigurisanje Cisco IOS IPS-a preko Cisco SDM-a

6. Pregled LAN, SAN, Voice i Endpoint Security-ja

 • Endpoint Security
 • SAN Security
 • Voice Security
 • Ublaavanje L2 napada