rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character

Kurs CCNA Security v2018 | Priprema Vas za slede?iispit:

 • Cisco ispit 640-554 IINS

CCNA Securty je novi associate level sertifikat dizajniran kao nadgradnja postoje?em CCNA sertifikatu i predstavlja preduslov za CCNP SecurityCisco Certified Network ProffesionalSecurtysertifikat. Cisco CCNA Security sertifikat potvr?uje znanje neophodno za instalaciju, troubleshooting i pra?enje Cisco security mrenih ure?aja. Tako?e, CCNA Security potrv?uje sposobnost pojedinaca za poslovne uloge kao to su specijalista mrene bezbednosti, securty administrator i inenjer podrke mrene bezbednosti. Na ovom kursu fokusira?ete se na neopohodnost sveobuhvatnih security polisa i na?ina na koji se one odraavaju na mreu. Nau?i?ete da izvodite osnovne radnje za osiguravanje mree malog preduze?a upotrebom Cisco IOS securty svojstava dostupnih kroz web zasnovan GUI (Cisco Router i Security Device Manager (SDM) i command-line interfejs (CLI) na Cisco ruterima i svi?evima.

Koristi koje prua CCNA Security kurs:

 • Potpuno koristi CCNA sertifikat kao osnovu za karijere u Cisco security tehnologijama
 • Priprema vas za nove mogu?nosti u karijeri security umreavanja
 • Predstavlja vaan korak ka Cisco CCNP Security-u i ostalim Cisco sertifikatima profesionalnog nivoa

Za detaljne informacije pozovite

066 30 30 30

CCNASecurity kurs traje 150 ?asova i to:

 • 50?asova sa profesorom (30% prakti?an rad na opremi),
 • 100 ?asova* bez profesora (remote prakti?an rad na opremi - nakon kursa).

ta ?ete nau?iti

 • Razvijanje sveobuhvatnih mrenih security polisa u cilju izlaska u susret pretnjama koje ugroavaju bezbednost informacija
 • Konfigurisanje grani?nih rutera na mrei sa Cisco IOS Software security svojstava
 • Konfigurisanje site-to-site VPN-ova upotrebom Cisco IOS svojstava
 • Konfigurisanje IPS-a na Cisco mrenim ruterima
 • Konfigurisanje LAN ure?aja za kontrolu pristupa, otpornosti na napade, odbranu ostalih ure?aja i sistema, kao i zatitu integriteta i poverljivosti mrenog saobra?aja

Kome je kurs namenjen

 • Mrenim dizajnerima
 • Mrenim administratorima
 • Mrenim inenjerima
 • Mrenim menaderima
 • Sistem inenjerima

* Gore navedena cena Cisco CCNA Security kursa vai uz priloenu diplomu. Cena za Cisco CCNA Boot Camp je 1000 bodova. Remote sate je neophodno iskoristiti u roku od 6 meseci po zavretku obuke.