Kurs CCNA v1.0 2020 | Priprema Vas za slede?iispit:

Potreba za visoko obu?enim profesionalcima za ra?unarske mree je i dalje veoma uo?ljiva. CCNA je vaan po?etni korak za svakog mrenog profesionalca na njihovom putu ka uspenoj karijeri.

Na ovom Cisco kursu, razvi?ete prakti?no znanje o radu modernih TCP/IP mrea. Nau?i?ete komande i tehnike koje se koriste da bi se reavali problemi konekcija ka hostovima, raditi na Cisco switch-evima i router-ima, praviti backup i restore konfiguracione datoteke i upravljati mrenom opremom.

Bez obzira da li je va cilj upoznavanje sa Cisco opremom ili dobijanje najcenjenijih sertifikata za mree, CCNA je po?etak.

Ovaj kurs vas ne upoznaje samo sa osnovnim informacijama potrebnim za dobijanje CCNA sertifikata, ve? uklju?uje i veoma komplikovane prakti?ne vebe (kao to je podeavanje opreme koja se nalazi na Telekom strani) da bi smo bili sigurni da ?ete imati i teorijsko i prakti?no znanje koje je neophodno za posao. S obzirom da je ovaj kurs mnogo tei i opirniji od standardnih CCNA kurseva (predava? ?e vam postavljati probleme i prenositi bogato iskustvo iz prakse), nakon ovog kursa moete reavati 80% problema koji se deavaju u praksi, u naoj zemlji. Na CCNA kursu rade se vebe koje su osiromaeni prakti?ni CCIE ispitni zadaci...uvek ste korak ispred drugih.

Ako ste novi u networking-u, ako Vam je potrebno dobro razumevanje ove oblasti iz razloga managementa ili prodaje, ili se nalazite tek na po?etku puta do sticanja CCNA sertifikata, ovaj kurs je ba za Vas.

Za detaljne informacije pozovite

066 30 30 30

CCNA v1.0 kurs traje 200 ?asova i to:

CCNA v1.0 kurs moete pratiti sa PC/Mac ra?unara ili mobilnog telefona u OnLine interaktivnoj formi, zajedno sa studentima koji kurs sluaju u u?ionici:
  • imate udaljen pristup opremi,
  • svaki od ure?ajamoetepojedina?no uklju?ivati/isklju?ivati
  • kod nas i jo 10ak kola u svetu moete otvoriti u isto vreme N prozora za N ure?aja na kojima radite (pri radu na jednom ure?aju, moete videti u realnom vremenu ta se deava na ostalih N ure?aja),
  • imate udaljen pristup interaktivoj tabli (vidite sveto predava?prikazuje i crta na tabli, a onoto Vi crtate na vaem mobilnom telefonu ili ra?unaru setog trenutkapojavljujena na tabli u u?ionici)
  • sve se radi preko SSL VPN-a (nema instalacija aplikacija, moete pristupati i iz firme, a da ne morate traiti posebnu dozvolu Vaeg administratora).

Nau?i?ete da:

Kome je kurs namenjen
Mrenim inenjerima koji konfiguriu i odravaju mree.
Individualcima koji ele da dobiju CCNA sertifikat.
Menaderima i prodavcima kojima je potrebno prakti?no znanje o modernim mreama.


* Gore navedena cena Cisco CCNA kursa vai uz priloenu diplomu. Cena za Cisco CCNA Boot Camp je 1400 bodova. Remote sate je neophodno iskoristiti u roku od 3 meseca po zavretku obuke.