rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character

Kurs CCNA v1.0 2020 | Priprema Vas za slede?iispit:

 • Cisco ispit200-301 CCNA v1.0

Potreba za visoko obu?enim profesionalcima za ra?unarske mree je i dalje veoma uo?ljiva. CCNA je vaan po?etni korak za svakog mrenog profesionalca na njihovom putu ka uspenoj karijeri.

Na ovom Cisco kursu, razvi?ete prakti?no znanje o radu modernih TCP/IP mrea. Nau?i?ete komande i tehnike koje se koriste da bi se reavali problemi konekcija ka hostovima, raditi na Cisco switch-evima i router-ima, praviti backup i restore konfiguracione datoteke i upravljati mrenom opremom.

Bez obzira da li je va cilj upoznavanje sa Cisco opremom ili dobijanje najcenjenijih sertifikata za mree, CCNA je po?etak.

Ovaj kurs vas ne upoznaje samo sa osnovnim informacijama potrebnim za dobijanje CCNA sertifikata, ve? uklju?uje i veoma komplikovane prakti?ne vebe (kao to je podeavanje opreme koja se nalazi na Telekom strani) da bi smo bili sigurni da ?ete imati i teorijsko i prakti?no znanje koje je neophodno za posao. S obzirom da je ovaj kurs mnogo tei i opirniji od standardnih CCNA kurseva (predava? ?e vam postavljati probleme i prenositi bogato iskustvo iz prakse), nakon ovog kursa moete reavati 80% problema koji se deavaju u praksi, u naoj zemlji. Na CCNA kursu rade se vebe koje su osiromaeni prakti?ni CCIE ispitni zadaci...uvek ste korak ispred drugih.

Ako ste novi u networking-u, ako Vam je potrebno dobro razumevanje ove oblasti iz razloga managementa ili prodaje, ili se nalazite tek na po?etku puta do sticanja CCNA sertifikata, ovaj kurs je ba za Vas.

Za detaljne informacije pozovite

066 30 30 30

CCNA v1.0 kurs traje 200 ?asova i to:

 • 90?asova sa profesorom (min 1/3 prakti?an rad na opremi),
 • 110 ?asova* bez profesora (remote prakti?an rad na opremi - nakon kursa).
CCNA v1.0 kurs moete pratiti sa PC/Mac ra?unara ili mobilnog telefona u OnLine interaktivnoj formi, zajedno sa studentima koji kurs sluaju u u?ionici:
 • imate udaljen pristup opremi,
 • svaki od ure?ajamoetepojedina?no uklju?ivati/isklju?ivati
 • kod nas i jo 10ak kola u svetu moete otvoriti u isto vreme N prozora za N ure?aja na kojima radite (pri radu na jednom ure?aju, moete videti u realnom vremenu ta se deava na ostalih N ure?aja),
 • imate udaljen pristup interaktivoj tabli (vidite sveto predava?prikazuje i crta na tabli, a onoto Vi crtate na vaem mobilnom telefonu ili ra?unaru setog trenutkapojavljujena na tabli u u?ionici)
 • sve se radi preko SSL VPN-a (nema instalacija aplikacija, moete pristupati i iz firme, a da ne morate traiti posebnu dozvolu Vaeg administratora).

Nau?i?ete da:

 • Prepoznate komponente ra?unarske mree i opiete njene osnovne karakteristike
 • Opietekarakteristike i funkcije Cisco IOSsoftvera
 • OpieteLAN i ulogu switch-eva unutar LAN-a
 • OpieteEthernet kao mreni pristupni sloj TCP/IP-a i opiite rad switch-eva
 • Instalirate switch i izvrite po?etnu konfiguraciju
 • OpieteTCP/IP internet sloj, IPv4, njegovu emu adresiranja mrea i podmrea
 • OpieteTCP/IP transportni i aplikativni sloj
 • Istraite funkcije rutiranja
 • Uradite osnovnu konfiguraciju na Cisco router-u
 • Objasnite host-to-host komunikaciju preko switch-eva i router-a
 • Identifikujete i reite uobi?ajene probleme switched mree i uobi?ajene probleme povezane sa IPv4 adresiranjem
 • Opieteglavne karakteristike IPv6, adrese i konfiguriite i verifikujete osnovne IPv6 veze
 • Opiete, implementirate i verifikujete VLAN-ove i trunk-ove
 • Opieteprimenu i konfiguraciju inter-VLAN rutiranja
 • Objasnite osnove dinami?kih routing protokola i opiete komponente i pojmove OSPF-a
 • Objasnite kako funkcioniu STP i RSTP
 • Konfiguriite agregaciju veza pomoc?u EtherChannel-a
 • Opietesvrhu Layer 3 redundantnih protokola
 • Opieteosnovne WAN i VPN koncepte
 • Opieterad ACL-ova i njihovih primena u mrei
 • Konfiguriete pristup internetu pomoc?u DHCP klijenata i objasnite i konfiguriete NAT na Cisco router-ima
 • Opieteosnovne QoS koncepte
 • Opietekoncepte bei?nih mrea, koje vrste bei?nih mrea se mogu napraviti i kako to u?initi koristec?i WLC
 • Opietearhitekture mree i ure?ajai uvedete virtualizaciju
 • Uvedete koncept programabilnosti mree i SDN-a i opiete solucije za pametno upravljanje mreom poput Cisco DNA centra, SD-Access i SD-WAN reenja
 • Opieteupravljanje Cisco ure?ajima
 • Opietetrenutnu sliku sigurnosnih pretnji
 • Opietetehnologije odbrane od pretnji
 • Izvedete osnovne korake za oja?avanje mrenih ure?aja

Kome je kurs namenjen
Mrenim inenjerima koji konfiguriu i odravaju mree.
Individualcima koji ele da dobiju CCNA sertifikat.
Menaderima i prodavcima kojima je potrebno prakti?no znanje o modernim mreama.


* Gore navedena cena Cisco CCNA kursa vai uz priloenu diplomu. Cena za Cisco CCNA Boot Camp je 1400 bodova. Remote sate je neophodno iskoristiti u roku od 3 meseca po zavretku obuke.