rootPlanet Cisco kursevi

CCIP Kurs v2018 | Priprema Vas za sledece ispite:

 • Cisco ispit 642-901 BSCI
 • Cisco ispit 642-642 QOS
 • Cisco ispit 642-661 BGP
 • Cisco ispit 642-611 MPLS

Program obuke za CCIP sertifikat pruža pojedincima koji rade u ISP organizacijama kompetentnost u rešenjima za IP infrastrukturu. CCIP sertifikat ukazuje na profesionalce koji detaljno shvataju mrežne tehnologije u servis provjader areni uključujući IP rutirarnje, IP QoS, BGP i MPLS.
Uz naš CCIP kurs, razvićete napredne veštine koje će Vam pomoći da optimizujete konfiguraciju i postavku mreže zasnovne na Cisco ruterima. Naučićete suštinske QoS tehnologije i aplikacije za mrežu servis provajdera, takođe steći ćete znanje i sposobnot zahtevane za dizajn, implementaciju i troubleshoot QoS-a na mreži.
S našom sveobuhvatnom CCIP obukom, steći ćete detaljno znanje BGP-a sa proširenim praktičnim laboratorijiskim vežbama putem kojih ćete steći sposbnost da konfiguriše i radite troubleshooting BGP mreže u korprativnom i servis provajder okruženju, a takođe ćete naučiti teoriju i imati priliku da to znanje i praktično implementirate, integiršete i postavite MPLS infrastrukturu.

» Za detaljne informacije pozovite

066 30 30 30

CCIP kurs traje 400 časova i to:
160 časova sa profesorom (30% praktičan rad na opremi),
240 časova* bez profesora (remote praktičan rad na opremi – nakon kursa).

Kurs se sastoji iz 4 dela:

BSCI (Building Scalable Cisco Internetworks)
U ovom delu kursa razvićete napredan set veština koje će Vam pomoći da optimizujete konfiguraciju i postavku internetwork-a zasnovanu na Cisco ruterima. Naučićete složene koncepte i komande neophodne za konfigurisanje Cisco rutera za skalabilnu operaciju na velikim i/ili rastućim mrežama.

QOS (Implementing Cisco Quality of Service
Ovaj kurs Vam daje znanje i sposobnosti neophodne za dizajniranje, implementaciju i troublesoot Quality of Service-a (QoS) na mreži. Ovaj kurs obrađuje suštinske QoS tehnologije i primenu na servis provajder i enterprise mrežama. Uspešna implementacija tehnika koje se uče na ovom kursu imaće dramatičan uticaj na performanske kritičnih mrežnih aplikacija.

BGP (Configuring BGP on Cisco Routers)
Na ovom Cisco kursu, steći ćete detaljno znanje BGP-a, ruting protokola koji predstavlja jedan od temelja Interneta. Istraživaćete teoriju vezanu za BGP, naprednu konfiguraciju BGP-a na Cisco IOS ruterima i dobiti detaljne informacije u vezi s troubleshooting-om. Naše proširene praktične laboratorijske vežbe omogućiće vam da steknete sposobnosti potrebne za konfigurisanje i troubleshooting BGP mreža u enterprise i ISP okruženjima. Naučićete probleme dizajna BGP mreže i upotrebu pravila za razne odlike BGP-a, takođe ćete naučiti da efikasno dizajnirate i implementirate optimalne i BGP mreže na kojim neće biti problema.

MPLS (Implementing Cisco MPLS)
Ovaj Cisco kurs je dizjaniran u cilju upoznavanja sa MPLS konceptima, instalacijom, migracijom, opersianjem, inspekcijom i troubleshooting-om. U početku, dobićete opšti pregled MPLS-a i rada MPLS-a. Nakon toga, koncentrisaćete se na postavku MPLS VPN-a. Osnove MPLS-a pokrivene ovim predavanjem pružiće vam teorijsko i praktično znanje za implementaciju, integraciju i postavku MPLS infrastrukture. MPLS VPN predavanje i laboratorijske vežbe pokriće modele, različitosti, implementaciju, troubleshooting i fleksibilonost MPLS VPN-ova.

Šta ćete naučiti

BSCI

 • Zahtevi konvergirane mreže za raznim mrežnim i aplikacijama za umrežavanje u okviru Cisco mrežne arhitekture
 • Napredne tehnike za konfiguraciju IP adrese u cilju optimizacije Vaše mreže
 • Implementacija i verifikacija EIGRP operacija
 • Izgradnja skalabilne multi-area mreže uz pomoć OSPF-a
 • Konfigurisanje Integrated IS-IS-a u single area-i
 • Manipulacija rutiranja i protoka paketa
 • Implementacija i verifikacija BGP-a za enterprise ISP konektivnost.
 • Implementacija i verifikacija multicast forwarding-a upotrebom PIM-a i srodnih protokola
 • Rekonfiguracija mreže radi adaptacije sa novim tehnologijama, uključujući IPv6
 • Kako IPv6 funkcioniše u cilju zadovoljenja rastućih složenih zahteva za hijerarhijskim adresiranjem
 • IPv6 ruting protokoli

QOS

 • Izgradnju IP QoS blokova
 • Konfigurisanje AutoQoS-a na WAN ruterima i na Catalyst access svičevima i praćenje rezultata
 • Konfigurisanje FIFO i WFQ queing-a na WAN ruterima i merenje i analiza mrežne performanse
 • Konfigurisanje WRED-a na WAN ruterima radi kontrole saobraćaja koji dropovan tokom zagušenja
 • Konfigurisanje CBWFQ-a i LLQ-a na WAN ruterima u cilju pružanja garancija propusnog opsega i kašnjenja
 • Konfigurisanje COS-to-queue mapiranje i WRR queing na Catalyst 2950 sviču

BGP

 • Upotrebu kontrola za BGP polisu
 • Upotrebu BGP atributa u cilju uticanja na proces izbora ruta
 • Implemenaciju ispravnih BGP konfiguracija u cilju ponašanja vaše mreže kao ISP mreže
 • Konfigurisanje BGP-a sa više BGP konekcija ka ostalim autonomnim sistemima
 • Konfigurisanje provajderske mreže da se ponaša kao tranzitni autonomni sistem

MPLS

 • Label i Tag Distribution Protokol
 • MPLS VPNove/VPN modele postavke
 • Multi-protocol BGP
 • MPLS VPN konfiguracije, integraciju i upravljanje

Kome je kurs namenjen
Mrežnim profesionalcima, administratorima, specialistima i tehničarima koji dizajniraju, konfigurišu, održavaju i rešavaju probleme velikih mreža u kojima se nalaze Cisco ruteri, Catalyst svičevi i access serveri. Mrežni profesionalci zainteresovani za postavljanje vrhunskih QoS tehnika radi podrške za proloazak multimedijalnog saobraćaja imaće koristi od ovog kursa.
Internet servis provajderima, mrežnim profesionalcima koji je potrebno povezivanje sa ISP-jevima i ostalim pojedincima kojima je potrebno razumevanje kako da konfigurišu Cisco rutere za BGP protokol.
Tehničkom osoblju odgovornom za dizajn, implementaciju i/ili troubleshooting MPLS mreža ili rešenja zasnovnaim na MPLS tehnologiji. Studenti će imati koristi od prezentacije i detaljnih MPLS laboratorijskih vežbi. Naravno, ovaj kurs se veoma preporučuje individualcima koji žele da dobiju CCIP sertifikat.

* Remote sate je neophodno iskoristiti u roku od 6 meseci po završetku obuke.