rootPlanet Cisco kursevi

Kurs CCDA v2018 | Priprema Vas za sledeći ispit:

 • Cisco ispit 640-864 DESGN

CCDA sertifikat ukazuje na osnovno ili malo naprednije poznavanje mrežnog dizajna konvergiranih Cisco mreža. CCDA sertifikat potvrđuje profesionalce koji su u stanju da dizajniraju rutirane i svičevane mrežne infrastrukture i servise uključujući LAN, WAN i širokopojasni pristup za firme i organizacije.

CCDA sertifikat ukazuje na sposobnost da se:

 • Odrede zahtevi klijenta koji se tiču performansi, sigurnosti, kapaciteta i skalabilnosti
 • Dizajnira mrežna infrastruktura koja izlazi u susret ovim zahtevima
 • Da se artikulišu prednosti dizajna radi zadovoljenja potreba klijenta
 • Razvija i testira prototip mreže koji potvrđuje dizajn i da se to demonstrira klijentu

Nakon ovog kursa imaćete dovoljno znanja da dizajnirate jaku, efikasnu mrežu. Naša poboljšanja Cisco sadržaja kombinovana sa laboratorijom i domaćim zadacima u potpunosti će Vas pripremiti za CCDA ispit.

» Za detaljne informacije pozovite

066 30 30 30

CCDA kurs traje 150 časova i to:

 • 50 časova sa profesorom (30% praktičan rad na opremi),
 • 100 časova* bez profesora (remote praktičan rad na opremi - nakon kursa).

Šta ćete naučiti

 • Principe mrežnog dizajna i uputstva za izgradnju rešenja mrežnog dizajna
 • Kako Enterprise Composite Network model uprošćava složenost današnjih mreža
 • Hijerarhijsko modularno dizajniranje Enterprise Campusa upotrebom SONA modela
 • Dizajniranje Enterprise Campus mreže
 • Dizajniranje Enterprise Edge mreže
 • Izbor odgorvarajućih rešenja za upravljanje mrežom
 • Dizajniranje plana adresiranja u mreži
 • Izbor optimalnih ruting protokola za mrežu
 • Procenu sigunrosnih rešenja za mrežu
 • Dizajniranje VoIP-a i IP Telefonije
 • Dizajniranje wireless rešenja upotrebom Lightweight Access Point-a i Wireless LAN Controller-a
 • Sve teme CCDA certifikacionog ispita
 • Saveti i tehnike za polaganje ispita

Kome je kurs namenjen
Mrežnim inženjerima, sistem administratorima i mrežnim dizajnerima koji žele CCDA certifikat. 
IT menadžerima i prodavcima kojima je potrebno praktično znanje o dizajniranju modernih mreža.


* Remote sate je neophodno iskoristiti u roku od 6 meseci po završetku obuke.