rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character

Kurs CCDA v2018 | Priprema Vas za slede?iispit:

 • Cisco ispit 640-864 DESGN

CCDA sertifikat ukazuje na osnovno ili malo naprednije poznavanje mrenog dizajna konvergiranih Cisco mrea. CCDA sertifikat potvr?uje profesionalce koji su u stanju da dizajniraju rutirane i svi?evane mrene infrastrukture i servise uklju?uju?i LAN, WAN i irokopojasni pristup za firme i organizacije.

CCDA sertifikat ukazuje na sposobnost da se:

 • Odrede zahteviklijenta koji se ti?u performansi, sigurnosti, kapaciteta i skalabilnosti
 • Dizajnira mrena infrastruktura koja izlazi u susret ovim zahtevima
 • Da se artikuliu prednosti dizajna radi zadovoljenja potrebaklijenta
 • Razvija i testira prototip mree koji potvr?uje dizajn ida se to demonstriraklijentu

Nakon ovog kursa ima?ete dovoljno znanja da dizajnirate jaku, efikasnu mreu. Naa poboljanja Cisco sadraja kombinovana sa laboratorijom i doma?im zadacima u potpunosti ?e Vas pripremiti za CCDAispit.

Za detaljne informacije pozovite

066 30 30 30

CCDA kurs traje 150 ?asova i to:

 • 50?asova sa profesorom (30% prakti?an rad na opremi),
 • 100 ?asova* bez profesora (remote prakti?an rad na opremi - nakon kursa).

ta ?ete nau?iti

 • Principe mrenog dizajna i uputstva za izgradnju reenja mrenog dizajna
 • Kako Enterprise Composite Network model upro?ava sloenost dananjih mrea
 • Hijerarhijsko modularno dizajniranje Enterprise Campusa upotrebom SONA modela
 • Dizajniranje Enterprise Campus mree
 • Dizajniranje Enterprise Edge mree
 • Izbor odgorvaraju?ih reenja za upravljanje mreom
 • Dizajniranje plana adresiranja u mrei
 • Izbor optimalnih ruting protokola za mreu
 • Procenu sigunrosnih reenja za mreu
 • Dizajniranje VoIP-a i IP Telefonije
 • Dizajniranje wireless reenja upotrebom Lightweight Access Point-a i Wireless LAN Controller-a
 • Sve teme CCDA certifikacionog ispita
 • Saveti i tehnike za polaganje ispita

Kome je kurs namenjen
Mrenim inenjerima, sistem administratorima imrenim dizajnerima koji ele CCDA certifikat.
IT menaderima i prodavcima kojima je potrebno prakti?no znanje o dizajniranju modernih mrea.


* Remote sate je neophodno iskoristiti u roku od 6 meseci po zavretku obuke.