rootPlanet Cisco kursevi

Ovaj sajt sadrži materijal koji je kreiran, sastavljen, napisan i opunomoćen od strane rootPlanet-a i zaštićen je autorskim pravima i zakonom o trgovačkim brendovima. Nijedan materijal koji je ovde sadržan, ako to drugačije nije određeno u tekstu, slikama, audio ili video fajlovima, i nijedan softver, ako to nije drugačije odeđeno u bilo kojoj slici ili fajlu sadržanom u programu  ne sme da se kopira, reprodukuje, preštampava, postavlja na internet ili distribuira na bilo koji način, bilo to obradom, dekompilacijom ili preradom, osim u slučaju ako se radi o jednoj kopiji koja se skine na lični kompjuter i to u ne-komercijalne svrhe. U slučaju takvog korišćenja programa, nije dozvoljeno modificiranje ili ugrožavanje bilo kakvog autorskog prava ili privatnih podataka.
Bilo kakvo objavljivanje materijala ili postavljanje na sajt bilo kojim putem ili na bilo koji drugi način, uključujući podatke, pitanja, komentare, sugestije i tome slično će biti smatrano nepouzdanim i nekompetentnim. Bilo šta što postavite ili prenesete postaje naše vlasništvo ili vlasništvo članova našeg preduzeća i može biti iskorišćeno u bilo koje svrhe, uključujući, ako to drugačije nije naglašeno, reprodukciju, javno objavljivanje, emitovanje, štampanje, emitovanje preko radija i slanje.
Osim toga, dopušteno nam je da koristimo bilo kakve ideje, koncepte, iskustva ili tehnike koje su sadržane u bilo kojoj vrsti komunikacije koju šaljete na sajt u bilo koje svrhe uključujući, ako to drugačije nije određeno, razvoj, proizvodnju i tržišne proizvode koji bi koristili takve informacije.
Logo rootPlanet je naš zaštitni znak. Sva imena kompanija, zaštitni znaci, komercijalne oznake i imena brendova koji se odnose na njih u ovom kontekstu su vlasništvo svojih dotičnih vlasnika.
Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za ove uslove ili ukoliko želite više podataka u vezi nabavki licenci za materijal koji nađete na www.rootPlanet.com, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mejla: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Pravo na privatnost
VAŽNO: MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVU IZJAVU O PRAVU NA PRIVATNOST I USLOVIMA NJENOG KORIŠĆENJA.
Ovim web sajtom rukovodi i poseduje ga rootPlanet. Informacije, dokumenti, usluge i proizvodi dostupni na ovom sajtu su podložni terminima, uslovima i pravom na odricanje koji je usaglašen u dole navedenim (“Uslovima upotrebe”). Vaš pristanak na ove uslove korišćenja sačinjava legalan ugovor između Vas i rootPlanet-a.
rootPlanet zadržava sva prava da izvrši reviziju ovih Uslova Korišćenja osvežavanjem i nadogradnjom ovog posta u svakom momentu. Trebali bi ste da posećujete s vremena na vreme ovu stranicu da pogledate trenutne Uslove Korišćenja.
Privatnost i Bezbednost:  rootPlane je posvećen obezbeđivanju online privatnosti i sigurnosti svim korisnicima svoga sajta i preduzima sve mere predostrožnosti da zaštiti informacije naših korisnika. Osetljive informacije koje su sadržane prilikom registracije ili narudžbine, kao što je to broj kreditne kartice, su tajno ubeležene tokom prosleđivanja podatka i pohranjene u sigurnoj bazi podataka. I pored toga što su veliki napori uloženi da se osigura poverljivost informacija koje su prosleđene ovom sajtu, internet e-mejl i web sajtovi su podložni raznim napadima, falsifikovanju i neautorizovanom pristupu.  rootPlanet ne zastupa nikakva prava, ne daje nikakvu garanciju ili obećanje u slučaju napada od strane treće partije saVaše strane ili drugih informacija. rootPlanet neće snositi bilo kakvu odgovornost u slučaju da Vas snađe šteta prouzrokovana konekcijom ili za vreme konekcije u toku prenosa informacija sa ovoga sajta ili na ovaj sajt. Ukoliko se odlučite da razmenite informacije koristeći ovaj sajt, činite to na sopstven rizik.
Informacije o Posetiocima:  rootPlanet ne prodaje, ne distribuira i ne izlaže lične podatke trećoj partiji, osim u slučaju kao što je opisano predhodno, kao što je to u slučaju kada informacije treba da se pokažu prilikom sudskih veštačenja ili drugih legalnih procesa; ili u slučaju kada je potrebno da rootPlanet istražuje, spreči ili ukaže na kršenje Uslova Korišćenja ili drugih zakona i restrikcija prilikom čega rootPlanet sa pravom čvrsto veruje da je kršenje zakona nastupilo ili da postoji mogućnost da nastupi. rootPlanet zadržava sva prava da upotrebi i treću ugovornu partiju ili druge kompanije koje bi rootPlanet-u pružile određene usluge poput npr. isporuku porudžbina,  procesiranje plaćanja putem kreditne kartice ili dizajniranje i održavanje web stranica. U ovim pojedinostima je moguće dati pristup ličnim podacima da bi se obavila dotična funkcija, ali ne za bilo koju drugu svrhu. Osim u slučaju koji je naveden gore, informacije kao što su ime, adresa i finansijske informacije se koriste samo u računovodstvene svrhe i da se obave transakcije kroz ovaj sajt ili drugim rečima da omoguće sajtu pravilan rad. Kontakt informacije o korisniku mogu biti upotrebljenje od strane radnika rootPlanet-a u slučaju da rootPlanet ima probleme oko procesiranja narudžbi ili drugih transakcija.
Mi prikupljamo, čuvamo i koristimo statističke podatke korisnika samo onda kada čvrsto verujemo da je to dopušteno zakonom i koristi u cilju da Vam obezbedi proizvode i usluge. Informacije ostavljene od strane posetioca našeg sajta se čuvaju u log fajlovima koji koriste IP adrese da bi se pratile stvari poput koje su stranice posećene i koje su akcije preduzete. Ove informacije se čuvaju u statističkom formatu da bi se odredili prioriteti korisnika i nisu povezani sa podacima koji bi mogli otkriti identitet dotične osobe.
Sajt koristi sesije ili privremene kukije da memoriše podatke prilikom Vaše posete sajtu. Kuki iz sesije se memoriše naVašem kompjuteru samo u trenutku Vaše posete i briše se čim zatvorite brauzer. Konsultujte pomoćni meni Vašeg brauzera za detaljnije informacije.
Linkovani Sajtovi: moguće je da se pojave linkovi ka drugim web sajtovima u  rootPlanet-u da bi Vam bilo praktičnije rukovanje. rootPlanet ne snosi odgovornost za uredbe o pravu na privatnost tih sajtova. Pravilo na privatnost se striktno odnosi samo na ovaj sajt.
Autorsko Pravo: sve informacije na ovom sajtu su zaštićene autorskim pravima od strane rootPlanet i drugih saradnika. Nijedna informacija ne sme da se reprodukuje, ponovno štampa, ili da se širi u bilo kom obliku i na bilo koji način bez predhodnog pismenog odobrenja ovlaštenog predstavnika rootPlanet-a. rootPlanet vam pruža ograničeno pravo izlaganja ili štampanja jedne kopije materijala kojem ste pristupili na ovom sajtu i to isključivo za vaše privatne , ne-komercijalne svrhe. Nemate prava da prodajete, modifikujete ili reprodukujete materijal ili da ga javno predstavljate i distribuirate ili koristite materijal, ili bilo koji deo tog materijala za bilo koje javne ili komercijalne svrhe. 
Zaštitni Znaci: određene reči, fraze, imena i logo simboli koji su korišteni na sajtu mogu biti zaštićeni kao brendovano ime i  simboli  rootPlanet-a ili nekih drugih kompanija. Nije dozvoljeno da se bilo koji deo obuhvaćen ovim sajtom licenzira, ili da mu se da pravo da se koristi njime kao svojim zaštitnim znakom ili da koristi logo ili dizajn koji je izložen na ovom web sajtu bez predhodnog pismenog odobrenja od strane rootPlanet-a ili dotičnog vlasnika.
RESTRIKCIJE PRILIKOM UPOTREBE: INFORMACIJE NA OVOM SAJTU SU DATE PREVASHODNO ZA VAŠU LIČNU, NE-KOMERCIJALNU UPOTREBU, BEZ PRAVA NA PREPRODAJU, PONOVNO DISTRIBUIRANJE, MODIFIKOVANJE ILI PRIKUPLJANJE INFORMACIJA.  rootPlanet ZADRŽAVA SVA PRAVA DA ONEMOGUĆI UPOTREBU OVOG SAJTA U SLUČAJU KRŠENJA BILO KOJE OD GORE NAVEDENIH STAVKI.
OGRANIČENA ODGOVORNOST: IAKO SE  rootPlanet TRUDI DA ODRŽI SVE TAČNE I SVEŽE INFORMACIJE NA NAŠEM SAJTU, rootPlanet NE MOŽE I NE GARANTUJE TAČNOST ZA BILO KOJU OD INFORMACIJA SADRŽANIH NA SAJTU rootPlanet ZADRŽAVA PRAVO DA OSVEŽI INFORMACIJE SA OVOGA SAJTA KOLIKO JE TO POTREBNO. PRISTUP I UPOTREBA OVOG SAJTA JE NA VAŠU LIČNU ODGOVORNOST. NI U KOJEM SLUČAJU rootPlanet ILI NJEGOVI SLUŽBENICI, DIREKTORI, RADNICI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA GUBITAK, ŠTETU ILI TROŠAK KOJI JE NAČINJEN I ZA KOJI SE TVRDI DA JE PROIZAŠAO IZ KORIŠĆENJA OVOG SAJTA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KAKVU GREŠKU, OMAŠKU, PREPREKU ILI ZAKAŠNJENJE U VEZI SA ISTIM. NI U KOJEM SLUČAJU UKLJUČUJUĆI, AKO TO DRUGAČIJE NIJE NAVEDENO U UGOVORU, ŠTETU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU), ILI BILO KOJU DRUGU ODGOVORNOST, rootPlanet NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU. ČAK I AKO JE rootPlanet KONSULTOVAN I AKO JE ZNAO UNAPRED ZA POSTOJANJE MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA DA SE DOGODE.KASNIJE.
OSIGURANJE PROTIV ŠTETE: SLAŽETE SE DA OSLOBODITE ODGOVORNOSI OD ŠTETE rootPlanet I NJEGOVE SLUŽBENIKE, DIREKTORE, RADNIKE I AGENTE OD SVIH OPTUŽBI, ZAHTEVA, ODGOVORNOSTI, TROŠKOVA I ŠTA GOD DA BILO, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA I ISPLATE I NAKNADE KOJE SU REZULTIRALE DIREKTNO ILI INDIREKTNO IZ VAŠEG KRŠENJA BILO KOJE OD PREDHODNO NAVEDENIH USLOVA UPOTREBE ILI BILO KOJIH DODATNIH USLOVA, ILI KOJE SU REZULTIRALE IZ VAŠEG KRŠENJA BILO KAKVOG ZAKONA ILI REGULACIJA NA ŠTETU rootPlanet-a.
ODRICANJE OD PRAVA: OVAJ SAJT I MATERIJAL KOJI ON OBUHVATA I PROIZVODI I USLUGE KOJE SE PREKO NJEGA PRODAJU I NUDE SE PODRAZUMEVAJU  KAO “ONAKVI KAKVI SU DOSTUPNI” ILI “KAKVI TAKVI” BEZ BILO KAKVOG PREDSTAVLJANJA, GARANCIJE ILI USLOVA BILO KOJE VRSTE, BILO PISANE BILO IMPLEMENTIRANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA I OPIS DOTIČNOG PROIZVODA, GARANCIJU I PODOBNOST ZA ODREĐENU SVRHU I DA NIJE NEZAKONIT. rootPlanet NE GARANTUJE KVALITET, TAČNOST I KOMPLETNOST BILO KAKVIH PODATAKA NA OVOM SAJTU. SAJT MOŽDA SADRŽI NETAČNOSTI I ŠTAMPARSKE GREŠKE. rootPlanet NE OBEZBEĐUJE I NE GARANTUJE DA PRISTUP OVOM SAJTU ILI BILO KOM SAJTU KOJI JE NA NJEGA LINKOVAN NEĆE BITI OMETAN. DA JE SAJT DIZAJNIRAN BEZ GREŠAKA I DA ĆE TE GREŠKE  I MATERIJAL NA SAJTU BITI ISPRAVLJENI. NE GARANTUJE TAKOĐE DA SU USLUGE, PROIZVODI I MATERIJAL  NA OVOM SAJTU ZAŠTIĆENI OD VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. VI SE SLAŽETE SA TIM DA KORISTITE SAJT NA SVOJU SOPSTVENU ODGOVORNOST.OVAJ SAJT I BIO KOJI NJEGOV DEO MOŽE DA BUDE NEPRISTUPAČAN U BILO KOM TRENUTKU.
Uopšteno: rootPlanet zadržava pravo da po svojoj sopstvenoj želji menja, ograničava ili ukida sajt ili bilo koji materijal na njemu. Od strane rootPlanet-a neće biti nikakvog odricanja od klauzula ovih Uslova Upotrebe osim ako drugačije ne odredi autorizovana osoba iz rootPlanet-a. Ovi uslovi i Vaša upotreba sajta će biti regulisani zakonom koji je na snazi u Srbiji bez obzira na suprotnosti u zakonu. Vi neopozivo pripadate jurisdikciji sudova lociranim u Srbiji. U slučaju da se bilo koja gore pomenuta klauzula kotira kao nevažeća u jurisdikciji kompetentnog suda, biće izdvojena, a ostatak klauzula će ostati u punoj snazi bez poništavanja.