rootPlanet Cisco kursevi
Greška
  • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character
Anketa na kraju kursa

Molimo Vas da popunite ovu anketu, ?iji je cilj poboljanje kvaliteta nastave koja se odrava u okviru Cisco kola. Molimo Vas da anketu popunite to otvorenije, potpunije i iskrenije, kako bismo imali to bolju sliku o usluzi koju smo Vam pruili i Vaem znanju koje ste u toku kursa usvojili. Anketu ?e ?itati ISKLJU?IVO osobe zaduene za izradu plana i programa, kao i odre?ivanje i ocenivanje predava?a, a ne i sami predava?i.


Anketa ?e se analizirati samo ako je uneena u dogovorenih 10min zadnjeg dana kursa.


Ocena kursa

Kurs (*)

Molimo Vas odaberite kurs.
Datum po?etka kursa (*)

Molimo Vas odaberite datum kada elite da Vas kontaktiramo.
Da li ste bili upoznati sa predznanjem potrebnim za pra?enje kursa? (*)

Neispravan unos
Da li smatrate da ste pre kursa imali odgovaraju?e predznanje? (*)

Neispravan unos
Da li biste ovaj kurs preporu?ili drugima? (*)

Nespravan unos
Da li ste bili upoznati sa ciljem kursa? (*)

Neispravan unos
Da li je cilj kursa postignut? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili teinu kursa? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili duinu kursa? (*)

Nespravan unos
Da li Vam je odgovarao nivo kursa? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili odnos teorije i vebi? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili tempo izvo?enja nastave? (*)

Nespravan unos
Da li biste nastavili usavravanje Vaeg obrazovanja u ovom smeru? (*)

Nespravan unos


Ocena predava?a No1

Kako biste ocenili sposobnost predava?a No1 da adekvatno odgovara na pitanja? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili sposobnost predava?a No1 da jasno prenese materiju? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili sposobnost predava?a No1 da jasno prenese znanje? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili koliko kvalitetno predava? No1 ispunjava vreme? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili komunikacione sposobnosti predava?a No1? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili spremnost predava?a No1 da pomogne? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili poznavanje materije predava?a No1? (*)

Nespravan unos
Kako biste ukupno ocenili predava?a No1? (*)

Nespravan unos


Ocena predava?a No2

Kako biste ocenili sposobnost predava?a No2 da adekvatno odgovara na pitanja? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili sposobnost predava?a No2 da jasno prenese materiju? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili sposobnost predava?a No2 da jasno prenese znanje? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili koliko kvalitetno predava? No2 ispunjava vreme? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili komunikacione sposobnosti predava?a No2? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili spremnost predava?a No2 da pomogne? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili poznavanje materije predava?a No2? (*)

Nespravan unos
Kako biste ukupno ocenili predava?a No2? (*)

Nespravan unos


Generalna ocena

Kako biste ocenili mrenu opremu na kojoj ste se obu?avali? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili PC opremu na kojoj ste se obu?avali? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili prostoriju u kojoj ste se obu?avali? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili uslugu koju ste dobili u koli? (*)

Nespravan unos
Koju biste generalnu ocenu dali, kao opti utisak, nakon zavretka kursa? (*)

Nespravan unos

Komentari

ta vam se najvie svidelo?

Neispravan unos
ta vam se najmanje svidelo?

Neispravan unos
Ukupna impresija o kursu?

Neispravan unos
Ukoliko ste neku od prethodnih stavki ocenili izuzetno malom ocenom, molimo Vas da ovde upiete razlog.

Neispravan unos
Unesite ifru sa slike (*)

  Osvei
Neispravan unos