rootPlanet Cisco kursevi
Anketa na kraju kursa

Molimo Vas da popunite ovu anketu, čiji je cilj poboljšanje kvaliteta nastave koja se održava u okviru Cisco škola. Molimo Vas da anketu popunite što otvorenije, potpunije i iskrenije, kako bismo imali što bolju sliku o usluzi koju smo Vam pružili i Vašem znanju koje ste u toku kursa usvojili. Anketu će čitati ISKLJUČIVO osobe zadužene za izradu plana i programa, kao i određivanje i ocenivanje predavača, a ne i sami predavači.


Anketa će se analizirati samo ako je unešena u dogovorenih 10min zadnjeg dana kursa.


Ocena kursa

Kurs (*)

Molimo Vas odaberite kurs.
Datum početka kursa (*)

Molimo Vas odaberite datum kada želite da Vas kontaktiramo.
Da li ste bili upoznati sa predznanjem potrebnim za praćenje kursa? (*)

Neispravan unos
Da li smatrate da ste pre kursa imali odgovarajuće predznanje? (*)

Neispravan unos
Da li biste ovaj kurs preporučili drugima? (*)

Nespravan unos
Da li ste bili upoznati sa ciljem kursa? (*)

Neispravan unos
Da li je cilj kursa postignut? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili težinu kursa? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili dužinu kursa? (*)

Nespravan unos
Da li Vam je odgovarao nivo kursa? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili odnos teorije i vežbi? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili tempo izvođenja nastave? (*)

Nespravan unos
Da li biste nastavili usavršavanje Vašeg obrazovanja u ovom smeru? (*)

Nespravan unos


Ocena predavača No1

Kako biste ocenili sposobnost predavača No1 da adekvatno odgovara na pitanja? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili sposobnost predavača No1 da jasno prenese materiju? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili sposobnost predavača No1 da jasno prenese znanje? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili koliko kvalitetno predavač No1 ispunjava vreme? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili komunikacione sposobnosti predavača No1? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili spremnost predavača No1 da pomogne? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili poznavanje materije predavača No1? (*)

Nespravan unos
Kako biste ukupno ocenili predavača No1? (*)

Nespravan unos


Ocena predavača No2

Kako biste ocenili sposobnost predavača No2 da adekvatno odgovara na pitanja? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili sposobnost predavača No2 da jasno prenese materiju? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili sposobnost predavača No2 da jasno prenese znanje? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili koliko kvalitetno predavač No2 ispunjava vreme? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili komunikacione sposobnosti predavača No2? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili spremnost predavača No2 da pomogne? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili poznavanje materije predavača No2? (*)

Nespravan unos
Kako biste ukupno ocenili predavača No2? (*)

Nespravan unos


Generalna ocena

Kako biste ocenili mrežnu opremu na kojoj ste se obučavali? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili PC opremu na kojoj ste se obučavali? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili prostoriju u kojoj ste se obučavali? (*)

Nespravan unos
Kako biste ocenili uslugu koju ste dobili u školi? (*)

Nespravan unos
Koju biste generalnu ocenu dali, kao opšti utisak, nakon završetka kursa? (*)

Nespravan unos

Komentari

Šta vam se najviše svidelo?

Neispravan unos
Šta vam se najmanje svidelo?

Neispravan unos
Ukupna impresija o kursu?

Neispravan unos
Ukoliko ste neku od prethodnih stavki ocenili izuzetno malom ocenom, molimo Vas da ovde upišete razlog.

Neispravan unos
Unesite šifru sa slike (*)
Unesite šifru sa slike (*)
  Osveži
Neispravan unos