rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character
ifra ispita: 640-802 825 ISCW
Povezani sertifikati: CCNP
Trajanje: 90 minuta
Prijavite ispit: Pearson VUE
Uputstvo za ispit:: Uputstvo

Opis ispita:

Implementing Secure Converged Wide Area Networks (ISCW 642-825) je kvalifikacioni ispit za Cisco Certified Network Professional CCNP sertifikat. ISCW 642-825 ispit ?e potvrditi da uspean kandidat poseduje neophodno znanje za osiguravanje i proirenje mree na teleworker-e i udaljene lokacije sa fokusom na osiguravanju remote access-a i konfiguracije VPN klijenata. Ispit pokriva oblasti Cisco hijerarhijskog mrenog modela i njegovog odnosa na WAN, pristup i konfiguraciju teleworker-a, frame mode MPLS, site-to-site IPSEC VPN, Cisco EZVPN, strategijama za ublaavanje mrenih napada, oja?avanjem Cisco ure?aja i svojstvima IOS firewall-a.

Teme ispita:

Slede?e informacije pruaju opte smernice sadraja koji ?e biti obuhva?en na ispitu. Me?utim, ostale srodne oblasti se tako?e mogu pojaviti na ispitu. U cilju boljeg odslikavanja sadraja ispita, smernice navedene dole mogu biti promenjene bez prethodnog obavetenja bilo kada.

Implementacija osnovnih teleworker servisa

 • Opis Cable (HFC) tehnologija
 • Opis xDSL tehnologija
 • Konfigurisanje ADSL-a (npr PpoE ili PPPoA)
 • Verifikacija osnovnih teleworkker konfiguracija

Implementacija Frame-Mode MPLS-a

 • Opis komponenti i na?ina rada Frame-Mode MPLS-a (npr. packet-based MPLS VPN-ovi)
 • Konfigurisanje i verifikacija Frame-Mode MPLS-a

Implementacija site-to-site IPSec VPN-axxx

 • Opis komponenti i na?ina rada IPSec VPN-ova i GRE Tunela
 • Konfiguracija site-to-site IPSec VPN/GRE Tunela preko SDM-a (npr. Preshared key)
 • Verifikacija IPSec/GRE konfiguracije tunela (npr. IOS CLI konfiguracije)
 • Opis, konfiguracija i verifikovanje VPN backup interfejsa
 • Opis i konfigurisanje Cisco Easy VPN reenja preko SDM-a

Opis strategija za bezbednost mree

 • Opis i ublaavanje uobi?ajenih mrenih napada (npr, Reconnaisssance, Access i Denial of Service)
 • Opis u ublaavanje Worm, Virus i Trojan Horse napada
 • Opis i ublaavanje napada na sloju aplikacije (npr., menadment protokoli)

Implementacija oja?avanja Cisco ure?aja

 • Opis, konfiguracija i verifikacija AutoSecure/OnStep Lockdown implementacije (npr., CLI i SDM)
 • Opis, konfiguracija i verifikacija AAA-a za Cisco rutere
 • Opis i konfiguracija ublaavanja pretnji i napada upotrebom ACL-i
 • Opis i konfiguracija IOS svojstava bezbednog upravljanja (npr., SSH, SNMP, SYSLOG, NTP, Role-Based CLI itd.)

Implementacija Cisco IOS firewall-a

 • Opis funkcija i na?ina rada Cisco IOS Firewall-a (npr., Stateful Firewall, CBAC itd.)
 • Konfigurisanje Cisco IOS Firewall-a preko SDM-a
 • Verfikacija Cisco IOS Firewall konfiguracija (npr. IOS CLI konfiguracije, SDM Monitor)

Opis i konfiguracija Cisco IOS IPS-a

 • Opis funkcija i operacija IDS i IPS sistema (npr., IDS/IPS signatures, IPS Alarmi, itd.)
 • Konfigurisanje Cisco IOS IPS-a preko SDM-a