rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character
ifra ispita: 640-812 BCMSN
Povezani sertifikati: CCNP, CCIP, CCDP
Trajanje: 90 minuta
Prijavite ispit: Pearson VUE
Uputstvo za ispit:: Uputstvo

Opis ispita:

Building Converged Cisco Multilayer Switched Networks (BSCI 642-812) je kvalifikacioni ispit za Cisco Certified Network Professional CCNP, Cisco Certified Design Professional CCDP i Cisco Certified Internetwork Professional CCIP sertifikate. BCMSN 642-812 ispit ?e potvrditi da uspean kandidat poseduje znanje i sposobnosti neophodne za implementaciju skalabilnih multilayer switched mrea. Ispit uklju?uje oblasti o campus mreama, opisu i implementaciji naprednih Spanning Tree koncepata, VLAN-ova i Inter-VLAN rutiranja, visoke dostupnosti, pristupa wireless klijenta, voice koncepte access layer-a, umanjivanje gubitka servisa i kra?e podataka u kampus mrei.

Teme ispita:

Slede?e informacije pruaju opte smernice za sadraj koji ?e verovatno biti obuhva?en na ispitu. Me?utim, i druge srodne oblasti se tako?e mogu pojaviti na ispitu. U cilju boljeg odslikavanja sadraja ispita i u cilju da bi stvari bile jasnije, smernice koje su dole navedene mogu biti promenjene bez bilo kakvog prethodnog obavetenja.

Implementacija VLAN-ova

 • Objanjenje funkcija VLAN-ova u hijerarhijskoj mrei
 • Konfigurisanje VLAN-ova (npr, Native, Default, Static i Access)
 • Objaenjenje i konfigurisanje VLAN trunking-a (IEEE 802.Q i ISL-a)
 • Opis i konfiguracija VTP-a
 • Verifikacija ili troubleshoot VLAN konfiguracija

Izvo?enje operacija Spanning Tree protokola u hijerarhijskoj mrei

 • Objanjenje funkcija i operacija Spanning Tree protokola (npr. RSTP, PVRST, MISTP)
 • Konfigurisanje RSTP (PVRST) i MISTP-a
 • Opis i konfiguracija STP sigurnosnih mehanizama (npr., BPDU Guard, BPDU Filtering, Root Guard)
 • Konfiguracija i verifikacija UDLD i Loop Guard
 • Verifikacija i troubleshoot Spanning Tree protokol operacija
 • Konfigurisanje i verifikacija agregacije linka upotrebom PagP-a ili LACP-a

Implementacija Inter-VLAN rutiranja

 • Objanjejne i konfigursanje Inter-VLAN rutiranja (SVI i rutirani portovi)
 • Objanjenje i omogu?avanje CEF operacija
 • Verifikovanje ili troubleshoot InterVLAN ruting konfiguracija

Implementacija tehnologija redundantnih gateway-a

 • Objaenje funkcija i operacije gateway protokola redundantnosti (i.e.,HSRP, VRRP i GLBP)
 • Konfigurisanje HRSP-a, VRRP-a i GLBP-a
 • Very High Availability konfiguracija

Opis i konfiguracija pristupa wireless klijenta

 • Opis kompnenti i operacija WLAN tehnologije (npr, AP i Bridge)
 • Opis svojstava Client Devices, Network Unification i Moblity Platforms (npr CCX, LWAPP)
 • Konfiguracija wireless klijenta (npr. ADU)

Opis i konfigruacija sigurnosnih svojstava u siv?evanoj mrei

 • Opis uobi?ajenih L2 mrenih napada (npr, MAC Flooding, Rogue Device, VLAN Hopping, DHCP Spoofing, itd.)
 • Objaenjenje i konfiguracija Port Security, 802.1x, VACL-a, Private VLAN-ova, DHCP Snooping-a i DAI
 • Verifikacija Catalyst svi? (IOS-zasnovang) sigurnosne konfiguracije (npr. Port Security, 802.1x, VACL, Private VLAN, DHCP Snooping i DAI)

konfiguracija podrke za voice

 • Opis karakteristika voice-a u kampus mrei
 • Opis funkcija Voice VLAN-ova i trust boundaries
 • Konfiguracija i verifikovanje osnovne podrke za IP telefon (npr. Voice VLAN, Trust i CoS opcije, AutoQoS za voice)