rootPlanet Cisco kursevi
Šifra ispita: 642-642 QOS
Povezani sertifikati: CCIP
Trajanje: 90 minuta (45-55 pitanja)
Prijavite ispit: Pearson VUE
Uputstvo za ispit:: Uputstvo

Opis ispita:

QOS ispit je jedan od kvalifikacionih ispita za Cisco Certified Internetwork Professional, Cisco Certified Voice Professional, Cisco IP Telephony Design Specialist, Cisco IP Telephony Express Specialist, Cisco IP Telephony Operations Specialist i Cisco IP Telephony Suppport Specialist sertifikate. QOS 642-642 ispit će testirati gradivo pokriveno kursom Implementing Cisco Quality of Service QOS v2.1 Ovaj ispit će potvrditi da uspešan kandidat poseduje znanje i veštine neophodne za konfigursisanje i troubleshoot Cisco IOS rutera na kojim ara QoS protokoli u Service Provider i Enterprise okruženjima Ispit pokriva oblasti IP QOS-a, mehanizme klasifikacije i markinga, queuing mehanizme, traffic shaping i policing mehanizme, mehnizme za congestion avoidance, link efficiency mehanizme, modular QoS command line interfejs i QoS Najbolja rešenja.

Teme ispita:

Sledeće informacije pružaju opšte smernice sadržaja koji će biti obuhvaćen na ispitu. Međutim, ostale srodne oblasti se takođe mogu pojaviti na ispitu.

Osnove IP QoS-a

 • Za dati opis konvergirane mreže, identifikacija problema koji mogu dovesti do lošeg kvaliteta servisa i objašnjenje kako ti problemi mogu biti rešeni
 • Definicja izraza Quality of Service (QoS) i identifikacija i objašnjejne ključnih koraka za implemenaciju QoS-a u konvergiranoj mreži

Komponente IP QoS-a

 • Lista i objašnjenje modela za pružanje Quality of Service-a na mreži
 • Objašnjenje namene i funkcija DiffServ modela
 • Opis osnovnog formata i objašenjenje namene DSCP polja u IP header-u
 • Definicija i objašnjenje različitog pre hop ponašanja korišćenogu DSCP-u
 • Objašenjenje interoperabilnosti između DSCP zasnovanih i IP-precedence zasnovanih uređaja na mreži
 • Za datu listu QoS akcija, tačno spojite QoS radnje sa mehanizmima za implementaciju QoS-a i identifikujte gde u mreži su različiti QoS mehanizmi obično korišćeni

Modular QoS CLI i Auto-QoS

 • Za datu mrežu koja zahteva QoS, objasnite način implementacije QoS polise upotrebom MQC-a
 • Objašnjenje kako AutoQoS može biti korišćen za implementaciju QoS polise

Classification i Marking

 • Objašenje kako link layer i network layer markiranje može biti korišćeno za definisanje klase servisa i različitih aplikacija sa svakom od tih servis klasa
 • Za datu mrežu i opis QoS problema, koristite MQC CLI komande za klasifikaciju paketa
 • Za datu mrežu i opis QoS problema, koristite markiranje zasnovnano na klasi za dodeljivanje paketa određenim klasama servisa
 • Opis funkcija NBAR-a (network based application recognition)
 • Opis namene preklasifikacije u cilju podrške QoS-a za razne VPN (IPSec, GRE, L2TP) konfiguracije
 • Opis QoS trust boundaries i njihovog značaj u LAN zasnovanoj klasifikaciji i markiranju
 • Identifikacija različitih opcija klasifikacije i markiranja dostupnih na Cisco L2 i L3 svičing platformama

Metodi upravljanja zagušenjem

 • Lista i objašnjenje različitih queuing algoritama
 • Objašenjenje komponenata hardverskih i softverskih queuing sistema na Cisco ruterima i načina na koji na njih utiče podešavanje i zagušenje
 • Opis koristi i nedostataka upotrebom WFQ-a za implementaciju QoS
 • Objašnjenje namene i svojstava Class-Based WFQ-a (CBWFQ)
 • Objašnjenj namene i svojstava Low Latency Queuing-a (LLQ)
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i praćenje LLQ-a na Cisco ruteru
 • Opis i objašenjen različitih queuing mogućnosti dostupnih na Cisco Catalyst 2950 sviču

Metode izbegavanje zagušenja

 • Opis nedostataka tail drop-a kao mehanizma kontrole zagušenja
 • Opis elemenata RED profila saobraćaja
 • Opis Weighted Random Early Detection-a i načina na koji se on može korisiti za prevenciju zagušenja
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i praćenje DSCP-a zasnovanog na CB-WRED-u
 • Objašnjenje interakcije ECN-a i WRED-a u Cisco IOS-u

Traffic Policing and Shaping

 • Opis namene traffic conditioning-a upotrebom traffic policing-a i traffic shaping-a kao i pravljenje razlika među svojstvima svakog od njih
 • Objašenjen kako mrežni uređaji mere stopu saobraćaja upotrebom single rate ili dual rate, single ili dual token bucket matematičkih modela
 • Identifikacija Cisoc IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i praćenje single rate i dual rate CB-Policing-a
 • Identifikacija Cisoc IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i praćenje procenta zasnovanog na CB-policing-u
 • Objašnjejne kako dve stope ograničavanju, average rate i peak rate mogu biti korišćene da ograniče stopu saobraćaja
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i praćenje CB-Shaping-a
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfiguraciju i praćenje Frame Relay adaptivnog CB-Shaping-a na Frame Relay interfejsima

Mehanizmi efikasnosti linka

 • Objašenjenje raznih mehanizama za efikasnost linka i njihovih funkcija
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i praćenje CB kompresije header-a
 • Za datu listu brzina linka i specifičnih zahteva kašnjenja, odredite odgovaraujuću veličinu fragmenata za korišćenje za svaku brzinu linka i identifikacija tipičnih zahteva kašnjenja za VoIP pakete
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i praćenje Multilink PPP-a sa interleaving-om
 • Identifikacija Cisco IOS komandi zahtevanih za konfigurisanje i praćenje FRF.12

QoS Najbolja rešenja

 • Objašenjenje QoS zahteva za raličite tipove aplikacija
 • Lista uobičajenih enterprise klasa saobraćaja a zatim identifikacija kašnjenja, jitter-a, gubitka paketa i zahteva propusnog opsega za svaku od klasa
 • Objašnjenje implementacija najboljih rešenja QoS-a i konfiguracija u okviru kampus LAN-a
 • Objašenjenje implementacija najboljih QoS rešenja i konfiguracija na WAN customer edge (CE) i provider edge (PE) ruterima