rootPlanet Cisco kursevi
Šifra ispita: 642-446 CIPT1
Povezani sertifikati: CCVP
Trajanje: 75 minuta (60-70 pitanja)
Prijavite ispit: Pearson VUE
Uputstvo za ispit:: Uputstvo

Opis ispita:

642-446 CIPT1 Implementing Cisco Unified Communications IP Telephony Part 1 je ispit u vezi s CCVP sertifikatom. Ovaj ispit testira znanje kandidata u postavljanju Cisco Unified Communications Manager-a u cilju podrške za pojedinačnu lokaciju i model centralizovane obrade poziva. Kandidati mogu pripremiti ovaj ispit pohađanjem CIPT1 Implementing Cisco Unified Communications Manager Part1 kursa.

Teme ispita:

Sledeće informacije pružaju opšte smernice sadržaja koji će biti obuhvaćen na ispitu. Međutim, ostale srodne oblasti se takođe mogu pojaviti na ispitu. U cilju boljeg odslikavanja sadržaja ispita, smernice navedene dole mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja bilo kada.

Izvođenje instalacije i početno podešavanje Cisco Unified Communication Manager cluster-a

 • Opis administrativnog pristupa Cisco Unified Communications Manager-u
 • Opis Cisco Unified Communications Manager cluster arhitekture
 • Opis Cisco Unified Communications Manager dizajna redundantnosti
 • Opis zahteva da Cisco Unified Communications Manager koristi DHCP, TFTP, DNS i NTP
 • Opis servisa neophodnih za podršku Cisco Unified Communications Manager postavke i aktiviranje odgovarajućih servisa
 • Izvođenje instalacije i upgrade-a na Cisco Unified Communications Manager-u

Opis i konfigurisanje Cisco Unified Communications Manager-a za podršku on-cluste pozivanja

 • Konfigurisanje Cisco Unified Communications Manager grupe
 • Konfigurisanje korisnika, korisničkih gurpa i uloga
 • Konfigurisanje Cisco Unified Communications Manager-a za podrušku Cisco SCCP i SIP telefonima
 • Konfigurisanje Cisco Unified Communications Manager-a za podršku SIP telefonima treće strane
 • Opis načina na koji se ojačava IP telefon
 • Konfigurisanje LDAP integracije
 • Konfigurisanje Cisco Unified Communications Manager profila i pool-ova uređaja
 • Konfigurisanje Cisco Unified Communications Manager šablona
 • Konfigurisanje Cisco sviča za podršku IP telefonima
 • Upotreba Cisco Unified Communications Manager BAT-a za upravljanje telefonima i korisnicima
 • Opis funkcija TAPS-a

Opis i konfigurisanje plana ruta Cisco Unified Communications Manager-a za podršku off-net pozivanja

 • Opis Cisco Unified Communications Manager analize cifara
 • Implementacija MGCP gateway-a
 • Konfiguracija matrica i filtera ruta
 • Konfigurisanje lista i grupa ruta
 • Implementacija toll-fraud prevencije
 • Konfiguracija manipulacije brojevima
 • Opis funkcija i upotreba CSS-a i particija
 • Implementacija calling privilegija
 • Implementacija pokrivenosti poziva

Opis i konfiguracija Cisco Unified Communications Manager media resursa

 • Opis media resursa
 • Konfigurisanje MeetMe konferencije, hardverski i softverrski resursi za konferenciju
 • Konfigurisanje MOH-a
 • Konfigurisanje MRGova and MRGLova

Konfigursanje Cisco Unified Communications Managera za podršku svojstvima i aplikacijama

 • Konfigurisanje servisa IP telefona
 • Omogućavanje pristupa korisnicima web strani
 • Integracija Cisco Unified Communications Manager-a sa Unity i UnityConnection
 • Konfigurisanje Call Park, Privacy, Bafte, Call Pickup i Interfona
 • Implementacija prisustva