rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character
ifra ispita: 642-436 CVOICE
Povezani sertifikati: CCVP
Trajanje: 75minuta (60-70 pitanja)
Prijavite ispit: Pearson VUE
Uputstvo za ispit:: Uputstvo

Opis ispita:

642-436 CVOICE Cisco Voice over IP ispit je povezan sa CCVP sertifikatom. Ovaj ispit testira znanje kandidata vezano za osnovne elemente VoIP poziva, kao i opis dial plana, implementaciju gateway-a, gatekeeper-a i IP-IP gateway-a. Kandidati se mogu pripremati za ovaj ispit poha?anjem CVOICE Cisco Voice over IP kursa.

Teme ispita:

Slede?e informacije pruaju opte smernice sadraja koji ?e biti obuhva?en na ispitu. Me?utim, ostale srodne oblasti se tako?e mogu pojaviti na ispitu. U cilju boljeg odslikavanja sadraja ispita, smernice navedene dole mogu biti promenjene bez prethodnog obavetenja bilo kada.

Opis komponenti gateway-a

 • Opis funkcija gateway-a
 • Opis DSP funkcionalnosti
 • Opis razli?itih tipova voice portova i njihova upotreba
 • Opis dial peer tipova
 • Opis kodeka i sloenosti kodeka

Opis dial plana

 • Opis numbering plana
 • Opis manipulacije brojevima
 • Opis izbora putanje
 • Opis privilegija poziva
 • Opis pokrivenosti poziva

Opis osnovnih operacija i komponenti uklju?enih u VoIP poziv

 • Opis VoIP call flow-a
 • Opis RTP, RTCP, cRTP i sRTP
 • Opis H.323
 • Opis MGCP-a
 • Opis SCCP-a
 • Opis SIP-a
 • Identifikacija odgovaraju?eg gateway signaling protokola za datu situaciju
 • Opis stavki za razmatranje za kvalitet voice
 • Izbor odgovaraju?e kodeka za datu situaciju

Implementacija gateway-a

 • Opis gateway call routing procesa
 • Konfigurisanje analognih voice portova
 • Konfigurisanje digitalnih voice portova
 • Opis stavki za razmatranje kod PBX integracije
 • Konfiguracija dial-peer-ova
 • Konfiguracija hunt grupa i trunk grupa
 • Konfiguracija manipulacije brojevima
 • Konfiguracija privilegija pozivanja
 • Verifikacija implementacije dial-plan-a
 • Implementacija fax i modem podrke na gateway-u
 • Konfigurisanje gateway-a za pruanje DTMF podrke

Opis funkcija i operacija izme?u gatekeeper-a u okviru IP Communications mree

 • Opis funkcija i tipova gatekeeper-a
 • Opis interakcije ure?aja i gatekeeper-a
 • Opis gatekeeper signalizacije
 • Opis Dynamic Zone Prefix Registration-a sa gatekeeper-om
 • Opis gatekeeper redundantnosti

Implementacija gatekeeper-a

 • Konfigurisanje ure?aja za registraciju sa gatekeeper-om
 • Konfigurisanje gatekeeper-a za prua dial-plan razreenje
 • Konfigurisanje gatekeeper-a da prua call admission kontrolu
 • Verifikacija rada gatekeeper-a

Implementacija IP-to-IP gateway-a

 • Opis IP-to-IP gateway svojstava i funkcionalnosti
 • Konfigurisanje gatekeeper-a da podrava IP-to-IP gateway-e
 • Konfigurisanje IP-to-IP gateway-a da bi se omogu?ilo sakrivanje adrese
 • Konfigurisanje IP-to-IP gateway-a da omogu?ava interoperaciju izme?u protokola i medijuma
 • Konfigurisanje IP-to-IP gateway-a da prua call admission kontrolu
 • Verifikovanje IP-to-IP gateway implementacija