rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character
ifra ispita: 642-426 TUC
Povezani sertifikati: CCVP
Trajanje: 90 minuta (54 pitanja)
Prijavite ispit: Pearson VUE
Uputstvo za ispit:: Uputstvo

Opis ispita:

642-426 Troubleshooting Unified Communications (TUC) ispit je u vezi s CCVP sertifikatom. Kandidati mogu pripremiti ovaj ispit poha?anjem TUCv1.0 Troubleshooting Cisco Unified Communication kursa. Ovaj ispit potvr?uje da uspean kandidat ima znanje i sposobnosti neophodne za troubleshoot Enterprise CallManager-a, Unity i IP network postavki. Ispit se odnosi na prakti?no iskustvo u konfigurisanju, postavci i troubleshooting-u Unified Communications reenja Oblasti koje su pokrivene uklju?uju (pogledajte Tvrdnje i Komponente koji su priklju?eni).

Teme ispita:

Slede?e informacije pruaju opte smernice sadraja koji ?e biti obuhva?en na ispitu. Me?utim, ostale srodne oblasti se tako?e mogu pojaviti na ispitu. U cilju boljeg odslikavanja sadraja ispita, smernice navedene dole mogu biti promenjene bez prethodnog obavetenja bilo kada.

Primena preporu?ene Cisco metodologije koja se koristi za odre?ivanje optih Unified communications system problema

 • Opis koraka koji se mogu koristiti za identifikaciju problema na datom unified communications sistemu
 • Identifikacija alata koji se mogu koristiti za identifikaciju i izolovanje problema
 • Me?usobno povezivanje doga?aja (upotrebom traces, logs i alata za pra?enje u cilju identifikacije problema)
 • Parsiraje i interpretacija trace i sistemskih logova

Troubleshoot problema u uspostavljanju poziva

 • Troubleshoot PSTN problema u uspostavljanju poziva
 • Troubleshoot intersite problema u uspostavljanju poziva
 • Troubleshoot intrasite problema u uspostavljanju poziva

Troubleshoot problema registracije

 • Troubleshoot problema sa endpoint registracijom
 • Troubleshoot problema sa gateway registracijom
 • Troubleshoot problema sa gatekeeper registracijom

Troubleshoot problema baze podataka

 • Troubleshot problema replikacije u bazi podataka u CallManageru 4.x
 • Troubleshot problema replikacije u bazi podataka u CallManageru 5.x
 • Troubleshoot LDAP tre?e strane problema sinhronizacije

Troubleshoot problema aplikacija

 • Troubleshoot voicemail integracije
 • Troubleshoot CTI problema integracije
 • Troubleshoot XML servisa IP telefona

Troubleshoot media resursa

 • Troubleshoot muzike na ?ekanju
 • Troubleshoot conference bridges
 • Troubleshoot transkodera
 • Troubleshoot MTP-a

Troubleshoot problema kvaliteta voice-axxx

 • Troubleshoot eha
 • Troubleshoot neuspenih poziva
 • Troubleshoot problema audio kvaliteta

Troubleshoot sigurnosnih problema

 • Troubleshoot problema autentikacije
 • Troubleshoot problema sertifikata