rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character
ifra ispita: 640-863 DESGN
Povezani sertifikati: CCDA
Trajanje: 90 minuta (65 pitanja)
Prijavite ispit: Pearson VUE
Uputstvo za ispit:: Uputstvo

Opis ispita:

Ovaj ispit pokazuje osnovno ili po?etno znanje mrenog dizajna za konvergirane Cisco mree zasnovane na SONA-i (Ciscova Service Oriented Network Architecture). Profesinoalci koji poseduju CCDA sertifikat u stanju su da dizajniraju rutirane i svi?evane mrene infrastrukture i servise uklju?uju?i LAN, WAN i irokopojasni pristup za firme i organizacije.

Teme ispita:

Slede?e informacije pruaju opte smernice za sadraj koji ?e verovatno biti obuhva?en na CCDA ispitu. Me?utim, i druge srodne teme se tako?e mogu pojaviti na ispitu.

Opis metodologije koja se koristi za dizajniranje mree

 • Opis SONA-e
 • Identifikacija zahteva mree u cilju podrke organizaciji
 • Karakterizacija postoje?e mree
 • Opis s vrha na dole pristupa mrenom dizajnu
 • Opis protokola za upravljanje mreom i svojstava

Opis mrene strukture i modularnost

 • Opis mrene hijerarhije
 • Opis modularnog pristupa mrenom dizajnu
 • Opis Cisco Enterprise Architecture

Dizajn osnovnih enterprise kampus mrea

 • Opis stvari za razmatranje u dizajnu kampusa
 • Dizajn enterprise kampus mrea
 • Dizajn enterprise data centra

Dizajn enterprise edge i udaljenih modula mree

 • Opis Enterprise Edge-a, podrunice i teleworker karakteristika dizajna
 • Opis funkcionalnih komponenti centralne lokacije Enterprise Edge-a
 • Opis WAN konektivnosti izme?u dva kampusa
 • Reenja za dizajn WAN-a za podrunicu
 • Opis reenja za prisput mrei teleworkera
 • Dizajn WAN-a za podrku izabrane metodologije redundantnosti
 • Identifikacija razmatranja za dizajn udaljenog data centra

Dizajn IP adresiranja i ruting protokoli

 • Opis IPv4 i IPv6 adresiranja
 • Identifikacija stvari koje treba razmotriti u vezi s ruting protokolima na enterprise mrei
 • Dizajn postavke ruting protokola
 • Dizajn postavke ruting protokolaintegrisanih s 5.3

Dizajn security servisa

 • Opis security ivotnog ciklusa
 • Identifikacija Cisco tehnologija za ublaavanj ranjivosti na mrei
 • Izbor odgovaraju?eg Cisco reenja za security i postavke

Identifikacija stvari koje treba razmotriti kad je u pitanju voice umreavanje

 • Opis tradicionalne Voice arhitekture i njihova svojstva
 • Opis Cisco IP telefonije
 • Identifkacija stvari koje treba razmotriti kada su u pitanju voice servisi

Identifikacija stvari koje treba razmotriti kad je u pitanju wireless umreavanje

 • Opis Cisco SONA-e i njena svojstva
 • Dizajn wireless mree upotrebom kontrolera
 • Dizajn wireless mree upotrebom roaming-a