rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character
ifra ispita: 640-553 IINS
Povezani sertifikati: CCNA Security
Trajanje: 90 minuta (55-65 pitanja)
Prijavite ispit: Pearson VUE
Uputstvo za ispit:: Uputstvo

Opis ispita:

640-553 IINS Implementing Cisco IOS Network Security ispit je u vezi s CCNA Security sertifikatom. Ovaj ispit testira znanje kandidata vezano za obezbe?ivanje Cisco rutera i svi?eva i njihovih mrea. Ovaj sertifikat takode potvr?uje znanja i sposobnosti uklju?uju?i instalaciju, troubleshooting i pra?enje mrenih ure?aja u cilju ?uvanja integriteta, poverljivosti i dostupnosti podataka i ure?aja, i razvija kompetentnost u tehnologijama koje Cisco koristi u svojoj security strukturi.

Teme ispita:

Slede?e oblasti predstavljaju opte smernice za sadraj koji ?e se verovatno pojaviti na ispitu. Me?utim, i druge srodne oblasti se tako?e mogu pojaviti na ispitu. U cilju boljeg odslikavanja sadraja ispita i u cilju da bi stvari bile jasnije, smernice dole navedene mogu biti promenjene bez bilo kakvog prethodnog obavetenja.

Opis pretnji bezbednosti za moderne mrene infrastrukture

 • Opis i lista metoda ublaavanja uobi?ajenih mrenih napada
 • Opis i lista metoda ublaavanja Worm, Virus i Trojan Hore napada
 • Opis Cisco Self Defending Network arhitekture

Osiguravanje Cisco rutera

 • Osiguravanje Cisco rutera upotrebom SDM Security svojstva
 • Upotreba One-Step Lockdown svojstva u SDM-u radi osiguravanja Cisco rutera
 • Osigurani administrativni pristup Cisco ruterima podeavanjem jakih enkriptovanih lozinki, exec timeout-a, login failure rate-a i upotrebom IOS login proirenja
 • Osigurani administrativni pristup Cisco ruterima kofigurisanjem viestrukih nivoa privilegije
 • Osiguran administrativni pristup Cisco ruteriam konfigurisanjem role based CLI-a
 • Osiguravanje Cisco IOS image-a i konfiguracionog fajla

AAA implementacija na Cisco ruterima upotrebom lokalne baze podataka rutera i spoljnog ACS-a

 • Objanjenje funkcija i vanost AAA-a
 • Opis svojstava TACACS+ i RADIUS AAA protokola
 • Konfigurisanje AAA autentikacije
 • Konfigurisanje AAA autorizacije
 • Konfigurisanje AAA accounting-a

Ublaavanje pretnji za Cisco rutere i mree upotrebom ACL-a

 • Objanjenje funkcionalnosti standardnih, proirenih i named IP ACL-i kori?enih od strane rutera za filtriranje paketa
 • Konfigurisanje i verifikaicja IP ACL-i za ublaavanje datih pretnji (filtriranje IP saobra?aja namenjenog Telnetu, SNMP-u i DdoS napadi) u mrei upotrebom CLI-a
 • Konfigurisanje IP ACL-i za prevenciju IP address spofing-a upotrebom CLI-a
 • Razmatranje mogu?ih slabih ta?aka prilikom izgradnje ACL-i

Implementacija bezbednog mrenog menadmenta i izvetavanja

 • Upotreba CLI-a i SDM-a za konfigurisanje SSH na Cisco ruterima u cilju osiguravanja menadment pristupa
 • Upotreba CLI i SDM-a za konfigurisanje Cisco rutera za slanje Syslog poruka na Syslog server

Ublaavanje uobi?ajenih L2 napada

 • Opis na?ina prevencije L2 napada konfigurisanjem osnovnih sigurnosnih svojstava na Catalyst svi?u

Implementacija Ciosci IOS firewall grupe svojstava upotrebom SDM-a

 • Opis operativne snage i slabosti razli?ite firewall tehnologija
 • Objanjanje stateful firewall operacija i funkcija tabele stanja
 • Implementacija Zone Based Firewall-a upotrebom SDM-a

Implementacija Ciosci IOS firewall grupe svojstava upotrebom SDM-a

 • Definisanje network based u odnosu na host based otkrivanja upada i prevencija
 • Objanjenje IPS tehnologija, odgovori na napade i opcije pra?enja
 • Omogu?avanje i verifikacija IOS IPS operacija upotrebom SDM-a

Implementacija site-to-site VPN-ova na Cisco ruterima preko SDM-a

 • Objanjenje funkcionalnosti IKE protokola i faza
 • Opis building blokova IPSec-a i sigurnosne funkcije koje prua
 • Konfigurisanje i verifikaicja IPSec site-to-site VPN-a sa pre-shared key autentikacijom upotrebom SDM-a