rootPlanet Cisco kursevi
Greška
 • XML Parsing Error at 1:3474. Error 9: Invalid character
ifra ispita: 640-460 IIUC
Povezani sertifikati: CCNA Voice
Trajanje: 90 minuta (60-70 pitanja)
Prijavite ispit: Pearson VUE
Uputstvo za ispit:: Uputstvo

Opis ispita:

640-460 IIUC Implementing Cisco IOS Unified Communications ispit je u vezi s CCNA Voice sertifikatom. Ovaj ispit potvr?uje osnovne ve?tine instalacije IP Telefonije, konfiguracije i odravanja testiranjem znanja kandidata koje je vezano za implementaciju i konfigurisanje malih i srednjih reenja IP telefonije upotrebom Cisco Unified Communications Manager Express-a, Cisco Unity Express-a i UC500 Smart Business Communications System reenja.

Teme ispita:

Slede?e oblasti predstavljaju opte smernice za sadraj koji ?e se verovatno pojaviti na Cisco Certified Network Associate ispitu. Me?utim, i druge srodne oblasti se tako?e mogu pojaviti na ispitu. U cilju boljeg odslikavanja sadraja ispita i u cilju da bi stvari bile jasnije, smernice koje su dole navedene mogu biti promenjene bez bilo kakvog prethodnog obavetenja.

Opis komponenti Cisco Unified Communications arhitekture

 • Opis funkcija infrastrukture u UC okruenju
 • Opis funkcija krajnjih ta?aka u UC okruenju
 • Opis funkcije call processing agent-a u UC okruenju
 • Opis funkcije slanja poruka u UC okruenju
 • Opis funkcije auto attendants-a i IVR-ova u UC okruenju
 • Opis funkcije kontakt centra u UC okruenju
 • Opis aplikacije koje su dostupne u UC okruenju, uklju?uju?i Mobility, Presence i Telepresence
 • Opis na?ina na koji Unified Communications komponente rade zajedno u cilju stvaranja Cisco Unified Communications Architecture

Opis PSTN komponenata i tehnologija

 • Opis servisa pruenih od strane PSTN-a
 • Opis time division i statistical multiplexing-a
 • Opis supervisory, informational i address signalling-a
 • Opis numbering planova
 • Opis analognih kola
 • Opis digitalnih glasovnih kola
 • Opis PBX-a, trunk linija, key-sistema i vezanih linija

Opis VoIP komponenti i tehnologija

 • Opis procesa voice paketizacije
 • Opis RTP i RTCP-a
 • Opis funkcija i razlika izme?u kodeka
 • Opis H.323, MGCP, SIP i SCCP signaling protokola

Opis i konfiguracija gateway-a, voice portova i dial peer-ova u cilju povezivanja na PSTN i mree servis provajdera

 • Opis funkcija i aplikacija dial plana
 • Opis funkcija i primene voice gateway-a
 • Opis funkcija i primene voice portova gateway-a
 • Opis funkcija i rada call-leg-ova
 • Opis i konfiguracija voice dial peer-ova
 • Opis razlika izme?u PSTN-a i Internet Telephony Service Provider kola

Opis i konfiguracija Cisco mree za VoIP podrku

 • Opis i cilj postojanja VLAN-ova u VoIP okruenju
 • Opis razmatranja okruenja za podrku VoIP-a
 • Konfigurisanje svi?evane infrastrukture za podrku voice i data
 • Opis namene i rada PoE-a
 • Identifikacija faktora koji uti?u na kvalitet glasa
 • Opis na?ina na koji QoS reava probleme s kvalitetom voice-a
 • Identifikovanje lokacije postavke QoS-a u UC infrastrukturi

Implementacija UC500 upotrebom Cisco Configuration Assistant-a

 • Opis funkcije i operacije Cisco Configuration Assistant-a
 • Konfigurisanje UC500 parametara ure?aja
 • Konfigurisanje UC500 parametara mree
 • Konfigurisanje UC500 dial plana i voicemail parametara
 • Konfigurisanje UC500 SIP trunk parametara
 • Konfigurisanje UC500 odlika voice sistema
 • Konfigurisanje UC500 korisni?kih parametara